سوخت بیودیزل چیست ؟ | مکانیزاسیون کشاورزی , زراعت و اصلاح نباتات ,
بیودیزل چیست؟

بیودیزل (منو اكلیل استر) یك سوخت گازوئیلی پاك است كه از منابع طبیعی و قابل تجدید مانند روغنهای گیاهی ساخته میشود. بیودیزل درست مانند گازوئیل نفت در موتورهای احتراقی كار میكند و برای این كار اصولاً هیچگونه تغییر موتوری لازم نیست. بیودیزل، ظرفیت و دامنه كار گازوئیل را حفظ میكند.
استفاده از بیودیزل در یك موتور گازوئیلی معمولی منجر به كاهش اساسی هیدروكربنهاینسوخته، منواكسید كربن و ذرات معلق میشود. خروج اكسیدهای نیتروژن بسته به سیكل كاری و روشهای آزمایشی، كمی كاهش و یا افزایش مییابد. با بكاربردن این سوخت، از سهم كربن موجود در ذرات معلق كاسته میشود (چون اكسیژن موجود در بیودیزل احتراق كامل به CO۲ را ممكن میسازد).
بخش سولفات از بین میرود (زیرا در این سوخت اصلاً سولفور وجود ندارد) اما قسمتی محلول یا هیدروكربن به همان صورت باقی میماند یا افزایش پیدا میكند، بنابراین بیودیزل باتكنولوژی جدیدی مانند كاتالیستها (كه از ذرات محلول گازوئیل میكاهند نه كربن جامد) وEGR (با كربن كمتر عمر موتور بیشتر میشود) بسیار خوب كار میكند.ویژگیهای شیمیایی: ویژگیهای فیزیكی بیودیزل بسیار شبیه گازوئیل معمولی است. با این حال،ویژگیهای خروجیهای اگزوز بیودیزل بهتر از گازوئیل معمولی است
ویژگیهای فیزیكی بیودیزل
• وزن مخصوص ۸۸/۰
• ویسكوزیته ۲۰ درجه سلسیوس (سانتی استوك) ۵/۷
• عدد ستان(اندیس ستان) ۴۹
• نقطه اتصال فیلتر سرد(درجه سلسیوس) ۱۲-
• ارزش حرارتی خالص (كیلوژول در لیتر) ۳۳۳۰۰
بیودیزل چگونه ساخته میشود؟
بیودیزل را میتوان از روغنهای گیاهی تازه و یا مستعمل و چربی حیوانات تولید كرد. این گازوئیل از منابع داخلی قابل تجدید بوجود میآید. این سوخت، قابل تجزیه بیولوژیكی است و هنگامیكه بعنوان یك جزء تركیبی مورد استفاده قرار میگیرد، نیازمند حداقل تغییرات در موتور است و نسبت به گازوئیلی كه جایگزینش میشود، سوختی پاك است.روغنهای گیاهی میتوانند برای تولید تركیبات شیمیائی- كه استر خوانده میشوند- ، با یك الكل (معمولاً متانول) تركیب شوند. زمانیكه این استرها به منظور سوخت مورد استفاده قرار میگیرند،بیودیزل خوانده شوند. گلیسیرول (كه در داروسازی و تولید لوازم آرایش نیز مورد استفاده قرار میگیرد) به عنوان یك محصول فرعی تولید میشود اخیراً بیودیزل طی فرایندی با نام Transesterification تولید شود.
در این فرآیند ابتدا روغن گیاهی( یا چربی حیوانی) از فیلتر عبور داده میشود، سپس برای از بین بردن اسیدهای چرب آزاد،با قلیا فرآیند میگردد؛ بعد با یك الكل (معمولاً متانول) و یك کاتالیزور (معمولاً هیدروكسید سدیم یا پتاسیم) تركیب میشود. تری گلیسریدهای روغن برای تشكیل استرها و گلیسرول واكنش شیمیایی انجام میدهند و بعداً از یكدیگر جدا شده و مورد تصفیه قرار میگیرند. بیشتر تمایلاتی كه امروز برای تولید بیودیزل وجود دارد ناشی از ظرفیت بسیار بالای تولید سویا،تولیدات مازاد و كاهش قیمتها است. متیل سویات، یا سوی دیزل كه از واكنش متانول با روغن سویا حاصل میشود، اصلیترین شكل بیودیزل در آمریكاست.
چربیهای بلااستفاده حیوانی و روغن سوخته ( كه بعنوان ” شبه گریس“ شناخته میشوند) نیز منابع و ذخایر خوبی هستند. این منابع از روغن سویا ارزانترند و به عنوان راهی برای كاهش هزینههای تامین مواد اولیه در نظر گرفته میشوند. بادام زمینی، پنبه دانه، گل آفتاب گردان و كنولا (گونهای از دانه شلغم روغنی) نیز از منابع روغنی دیگرند. استرهایی كه از هر یك از این منابع ساخته شدهاند گرچه شاید در میزان انرژی عدد ستان (مشابه اكتان بنزین) یا دیگر مشابهات فیزیكی كمی متفاوت باشند اما میتوانند با موفقیت در موتورهای گازوئیلی مورد استفاده قرار گیرند.
بازار بیودیزل
بیودیزل سوختی تقریباً ناشناخته است و برای رسیدن به استفاده تجاری گسترده، باید از موانع گوناگونی بگذرد. این سوخت میبایست قبل از هرگونه ورود به بازار، بر موانع نظارتی فائق آید و قیمت آن نیز رقابتی تر شود.به نقل از سازمان سوختهای طبیعی آمریكا، با انگیزه بالای دولت، تولید بیودیزل از دانههای روغنی میتواند به حدود ۲ میلیارد بشكه در سال برسد كه این رقم حدود ۸ درصد مصرف بزرگراهی گازوئیل در اوایل این قرن است. بیودیزل با بازار كنونیاش احتمالاً به عنوان سوخت مورد استفاده در ناوگان اتوبوس و كامیونهای سنگین لحاظ میشود ( كه در ابتدا به صورت تركیب با گازوئیل فسیلی با استاندارد ۲۰ درصد است.) اخیراً، هر گالن متیل سویات بیش از ۲ دلار قیمت دارد و قیمت آن با گازوئیل كه ۶۵ تا ۷۰ سنت درگالن است رقابت میكند. هزینههای تامین مواد اولیه علت ۹۰ درصد از هزینههای مستقیم تولیدند كه هزینه سرمایه و برگشت سرمایه را نیز شامل میشوند به عنوان مثال، برای تولید یك گالن بیودیزل به ۷،۳ پوند روغن سویا نیاز داریم كه قیمت آن حدود ۲۰ سنت برای هر پوند است.بنابراین فقط هزینههای تامین مواد برای تولید هر گالن متیل سویات، حداقل ۱،۵۰ دلار است كه این رقم بدون احتساب هزینههای بازاریابی است.
تلاش میشود كه با توسعه گیاههای پیوندی سویا كه دارای روغن بیشتری هستند، بتوان این هزینه ها را كاهش داد. برای مثال، دانههای سویا، حدودا ۲۰ درصد روغن دارند در حالیكه دیگر دانههای روغنی دارای بیش از ۵۰ درصد روغناند. ذخیره روغن دانههای شلغم روغنی اروپا كه مورد استفاده قرار میگیرند حدوداً ۴۰ درصد است


نوشته شده توسط کشاورزی 1 در سه شنبه 15 شهریور 1390 و ساعت 03:15 ب.ظ
مقاله کود پاشی از طریق آبیاری | قسمت اول | مکانیزاسیون کشاورزی , زراعت و اصلاح نباتات , باغبانی , خاکشناسی ,
کود آبیاری یا کود پاشی از طریق آبیاری


چکیده


كود-آبیاری، یكی از روشهای نسبتًا نوین كوددهی به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك است. در این روش كودهای شیمیایی محلول در آب، با غلظتی معین مطابق با نیاز گیاه در طول دوره رشد، از طریق آب آبیاری مورد مصرف قرار می گیرند.

كود-آبیاری با سیستم های تحت فشار منجر به افزایش كارآیی مصرف آب و كود بطور همزمان و موجب كاهش هدر رفت بخشی از كودهای شیمیایی میگردد.

افزایش راندمان مصرف كود خصوصًا كودهای ازتی به هر مقدار، عامل اساسی در كاهش هزینه های تولید و پرهیز از آلودگی نیتراتی آب، خاك و محصول میشود (,واعظی و همكاران، ۱۳۷۹ ).

 روش آبیاری بر بازدة كود- آبیاری تأثیر زیادی دارد. بازدة آبیاری و توزیع یكنواخت آن در روش های مختلف آبیاری متفاوت است. بنابراین، كارآیی كود- آبیاری در رو شهای مختلف آبیاری متغییر است. برخی از پژوهشگران معتقدند كه كود-آبیاری ضرورت و ماهیت آبیاری قطره ای است و این روش برای استفاده از توان كامل مواد غذایی مصرفی بسیار مؤثر است. كاربرد كودها از طریق آبیاری قطره ای راندمان مصرف كودها را افزایش می دهد.

آبیاری قطره ای- نواری نوعی آبیاری قطره ای است كه هم اكنون مدت كوتاهی است كه در ایران نیز ترویج       می شود.

 درحال حاضر استفاده از آبیاری قطره ای- نواری در بسیاری از كشورهای جهان برای فرآورده هایی همچون جالیز، گیاهان زراعی و صنعتی از جمله نیشكر، پنبه و چغندر قند رواج دارد.

 


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در دوشنبه 15 شهریور 1389 و ساعت 09:51 ب.ظ
ادامه مقاله کود آبیاری | قسمت دوم | خاکشناسی , باغبانی , زراعت و اصلاح نباتات , مکانیزاسیون کشاورزی ,

ضرورت کود آبیاری

 

تزریق کود به آب آبیاری، مخصوصاً ازت در نواحی خشک به منظور بهبود حاصلخیزی در مزارعی که با سیستم آبیاری قطرهای یا زیر سطحی آبیاری میشوند، ضروری میباشد. این ضرورت به دلیل آن است که کود خشک پخش شده روی سطح خاک ممکن است همراه با آب آبیاری به سمت منطقه ریشه حرکت نکند. کودهای ازت و دیگر کودها را میتوان در زمان کشت با خاک مخلوط کرد اما باید فقط در مناطقی که بطور کامل توسط بارندگی یا آبیاری مرطوب میشوند، وارد خاک گردند. پخش کودها در سطح خاک در مزارع تحت آبیاری قطرهای در مناطق خشک بدلیل حجم کوچک و نامنظم خاک مرطوب شده، از راندمان خوبی برخوردار نمیباشد. بافت خاک از جمله عواملی است که در راندمان کود دهی با آبیاری موثر میباشد. این روش معمولاً در خاکهای درشت بافت دارای امتیاز بیشتری نسبت به خاکهای ریز بافت است.1

 

مزیت کود آبیاری

 

هر گیاه اعم از گیاهان زراعی و یا باغی نیازهای متفاوتی نسبت به انواع عناصر غذایی در طول دوره رشد خود دارند. به اینصورت که در برخی از مراحل رشد خود نیاز بیشتری به بعضی از عناصر دارند. با روش تزریق کود در سیستمهای تحت فشار به بهترین صورت ممکن می توان مواد غذایی را برحسب نیاز گیاه، مصرف کرد. از طرف دیگر این روش تقسیط کود معمولاًً اقتصادیتر از سایر روشهای کوددهی می باشد. 2

کود آبیاری با نیتروژن مایع ، باعث بهینه سازی محصول، کیفیت و بازگشت اقتصادی می شود. بدون آنکه نیتروژن آب خاک را کاهش دهد. (Doerge, Pier  1995، تامسون و Doerge 1996 ).

این تکنیک هزینه های کود دهی را از راه حذف عملیات کاهش می دهد. این روش همچنین کارآیی مواد مغذی را از طریق استفاده آنها در زمانی که گیاه نیاز بیشتری دارد، بهبود می بخشد. همچنین با این روش تصفیه ی خاک یا دنیتری فیکاسیون3 (گازی) که نیتروژن را کاهش می‌دهد و کاهش هدررفتن خروج مواد مغذی نیز امکان پذیر میشود.

کودآبیاری به آرامی دانسیته و طول ریشه را افزایش می دهد همچنان که آب وارد خاک می شود کود را هم در سراسر منطقه ریشه حمل می کند. کود آبیاری روی گلها نتایج فوری دارد. چمن ها نسبتاً سریع سبز می شوند و نتایج قابل توجهی روی درختان و بوتهها در طول سال دارد در کود آبیاری همهی مقدار مصرف ماهانه کود به یک باره با کود خشک و یا در یک چرخه کم، از طریق یک سیستم آبیاری بیشتر اهداف کود دهی را ارضا میکند.

 

 

 


1و2- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380 . تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار . نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 2و3

3- در سیکل نیتروژن ریشههای گیاه نسبتی از NH4+ را جذب میکنند ولی بیشتر NH4+ به نیترات توسط باکتری های نیتری فای کننده (باکتریهایی که با نیتروژن یا ترکیبات نیتروژن دار ترکیب و آنها را به نیترات و نمکهای آن تبدیل میکنند)، تبدیل میشوند که این فرآینده نیتری فیکاسیون نامیده میشود نیترات همچنین توسط باتریهای دنیتری فای کننده طی فرآیند دنیتری فیکاسیون به N2 و اکسیدهای نیتروژن تبدیل میشود که وارد هوا میشوند.6

 

از دیگر مزایای کوددهی با سیستم آبیاری1:

 

§        کاهش مقدار کود مصرفی که سبب افزایش راندمان کودی میگردد.

§        افزایش راندمان مصرف آب (WUE) یا به عبارت دیگر میزان محصول تولیدی به ازای واحد مصرف آب، افزیش مییابد (صرفه جویی در مصرف آب).

§        تزریق کود به داخل سیستم که شامل عناصر پر مصرف (ازت، فسفر و پتاس) و عناصر کم مصرف (آهن، روی، مس، بر و غیره) میباشد. ضمن آنکه مصرف کود توام با آبیاری عمل کرد را افزایش میدهد و باعث کاهش هزینههای کارگری میشود.

§        باعث کاهش آلودگی محیط زیست می شود.

§        کودهای مورد نیاز گیاه در همه مواقع در اختیار گیاه می‪توانند قرار گیرند .

§        مصرف عناصرغذایی بطورتقسیطی درمقادیر کم ولی مداوم ازجذب بیش ازاندازه عناصرمثل نیتروژن وپتاسیم جلوگیری می‪کند.

§        به علت اینکه از سیستم آبیاری قطره‪ای استفاده می‪شود، معمولاً به دلیل مرطوب بودن سطح خاک در اطراف گیاه، اثرات خشکی کاهش یافته و در نهایت موجب افزایش کارآیی فتوسنتز در گیاه می‪شود.

§        با رفع کمبود عناصر غذایی مورد نیاز محصول، عملکرد بیشتر بوده و کارآیی مصرف کود بالاتر است. به دنبال افزایش عملکرد، کیفیت محصول نیز ارتقاء پیدا می‪کند.

§        این روش، برای تغذیه گیاهان گلخانه‪ای که معمولاً به خاکهای بسیار سبک بازه‪کش خوب نیاز دارند، ترجیح دارد. معمولاً بسترهای کشت دارای ظرفیت تبادل کاتیونی پایینی هستند بنابر این مواد غذایی باید به اندازه کافی همواره در محلول خاک باشند. به این ترتیب کود آبیاری یکی از روشهای موثر برای صرفه جویی در مقدار کود مصرفی است.

§        در سیستم آب – خاک – گیاه، آب و مواد غذایی نقش همیار دارند و همراهی این دو برای رشد بهینه گیاه ضروری است. هنگامی که آب محدود کننده عمل کرد باشد، واکنش گیاه به مواد غذایی مصرف شده کم است. همچنین زمانی که مواد غذایی عامل محدود کننده رشد گیاه باشد، پاسخ به آب مصرفی کمتر است. بنابراین با انجام کود آبیاری می‪توان با افزایش عملکرد، راندمان مصرف کود و کارآیی مصرف آب را نیز بهبود بخشید.

§        در روش مصرف یکباره کودها، افزایش فشار اُسمزی محلول خاک فعالیت گیاه را ممکن است تحت تاثیر قراردهد. در کود آبیاری بدلیل استفاده از مقادیر کمتر کود درهر مرحله‪ی کود آبیاری، زیان ناشی از افزایش فشار اُسمزی به مراتب کمتر است.

 


 

1- ملکوتی، محمد جعفر. محمدرضا شریعتی و محمدرضا امداد. 1379. کود دهی با آبیاری روش نوین در تامین نیاز غذایی گیاهان جهت نیل به پتانسیل تولید. نشریه ترویجی. معاونت ترویج ص 11

2- ملکوتی، محمد جعفر. 1382. گزارش یک سفر علمی (ضرورت همگانی کردن کود آبیاری در کشور). نشریه فنی 299. دفتر برنامه ریزی رسانههای ترویجی. ص9و10


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در دوشنبه 15 شهریور 1389 و ساعت 09:50 ب.ظ
ادامه مقاله کودآبیاری | قسمت سوم | خاکشناسی , زراعت و اصلاح نباتات , مکانیزاسیون کشاورزی , باغبانی ,

روش کار

مواد کودی

بسیاری از کود های خشک،مایع و سوسپانسیون مایع،برای استفاده در سیستمهای قطره ای و بارانی مناسبند.معیار اصلی در انتخاب یک کود،حلا لیت،سهل الوصول بود ن و قیمت مواد مغذی مطلوب در آن می باشد.علاوه بر تمام کود ها و سایر مواد شیمیایی به کار رفته در سیستمهای آبیاری،بایستی شرایط زیر را داشته باشند:

1-باعث خوردگی و نرم شدگی لوله های پلاستیکی و یا گرفتگی سیستم نشوند.

2-قابل حل یا قابل امولسیون شدن در آب باشند.

3-با املاح یا دیگر مواد شیمیایی موجود در آب آبیاری،ایجاد واکنش ننمایند.

موادغذایی کودهای مایع،محلول بوده بنابراین جهت تزریق به داخل آب آ بیاری به وسیله ی پمپ و یا جریان ثقلی از تانکهای ذخیره مناسب اند.کودهای مایع شاید تنها شامل یک عنصر غذایی یا ترکیبی از ازت فسفروپتاس باشند.انواع زیادی از کود های جامدحاویK,P,N  به تنهایی یا به صورت مرکب برای حل کردن در آب آبیاری وجود دارند.کود جامد میتواند در یک تانک رو باز با نسبت تقریبی یک کیلو گرم کود در هشت لیتر آب، حل شده و سپس به داخل خط لوله آبیاری، پمپ گردد. همچنین میتوان این کودها را در یک مخزن تحت فشار قرار داد به طوریکه بخشی از جریان لولهی اصلی از میان آن عبور نماید.1 ‪‪‪

به عنوان یک قاعدهی عملی، مواد مغذی که به وسیلهی خاک جذب نمیشوند (اشکال آنیونی) و در خاک با آب حرکت میکنند، برای آب پاشها بهترین کاربرد را دارند. به این ترتیب ممکن است لیست مواد مغذی، به نیتروژن، سولفور و برخی از میکرو مغذیهای ترکیب شده با فلز حلقوی (Cu DTPA, Fe EDDHA, Zn EDTA)های میکرو مغزی، در آب حل میشوند به هر حال به دلیل عدم تحرک در خاک آنها ممکن است در یک تا دو اینچی سطح روی خاک جمع شوند و در منطقهی ریشه پخش نشده باشند. محدود شود. فسفر و پتاسیم و اشکال غیر آلی کاتیون‪‪‪‪‪‪‪‪‪

 


1- ملکوتی، محمد جعفر. مجید بصیرت. 1382. کود آبیاری روش موثر در افزایش عملکرد و ارتقاء کارآیی مصرف آب و کود. وزارت کشاورزی، معاونت امور باغبانی. نشر سنا. ص 59 و 60

1- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380 . تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار . نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 4

ازت

ازت را به صورت آمونیاک هیدراته (0-0-82) و یا آمونیاک بدون آب (خشک) (0-0-24) مستقیماً داخل آب آبیاری تزریق نمود.1 در سیستم آبیاری بارانی، مقداری از مواد مغذی کود به دلیل تبخیر شدن گاز آمونیاک تلف میشود. مساله دیگر در مورد به کار بردن آمونیاک همراه با آب آبیاری، افزایش غلظت یون هیدروکسید در آب و درنتیجه بالا رفتن pH و روسوب گذاری کلسیم و منیزیم محلول خواهد بود. این رسوبات داخل لولهها را پوشانده و باعث گرفتگی قطره چکانها میگردد. قبل از استعمال گاز آمونیاک با بکار بردن آب با سختی کمتر میتوان از این نوع رسوب گذاری جلوگیری کرد. این روش مشکل رسوب گذاری را با کمپلکس کردن کلسیم و منیزیم رفع نموده اما به طور قابل ملاحظهای هزینهی کوددهی را افزایش میدهد.3‪‪‪‪‪‪‪‪

آمونیاک بدون آب در آب آبیار پخش میشود ولی برای سیستمهای آبپاش توصیه نمیشود. وقتی آمونیاک بدون آب به آب تزریق میشود، pH آب افزایش مییابد که حاوی کلسیم و نمکهای منیزیم است، باعث ته نشینی کلسیم و کربناتهای منیزیم میشود که جامد سفید رنگ است و در لبههای راه آب و داخل لولههای سیفونی و درهای لوله،تشکیل میشود. این ته نشینی به وسیلهی تزریق یک ترکیب باز دارنده (نرم کنندهی آب) به نام سدیم پلی سولفات که با نام تجاری «کاگلون»، خریداری می شود به آب، قبل از تزریق آمونیاک بدون آب، پیشگیری میشود. تزریق آمونیاک به لولههای سیفون یا راههای آب تا حدی مشکلات را کاهش میدهد. در هر صورت لولههای سیفون با رسوب نمکهای کلسیم پوشیده شده و به آسانی تمیز نمیشوند. اگر تهنشینی و راههای آب رخ دهد، با مشکل خاصی مواجه نمیشویم.مشکل مهم دیگر در کاربرد آمونیاک بدون آب یا حلالهای حاوی آمونیاک آزاد در سیستمهای آبپاش، این است که تبخیر آمونیاک، از زمانی که مخلوط آب – آمونیاک از آب پاش خارج میشود. تا وقتی که به سطح خاک برسد، رخ میدهد. مقداری از نیتروژن به شکل یونهای آمونیوم است ولی مقادیر بیشتر، به شکل گاز آمونیاک میباشد. در نتیجه همراه با تبخیر آب، آمونیاک به اتمسفر وارد میشود.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪

بیشتر نمکهای ازت و اوره به راحتی در آب قابل حل اند. سولفات آمونیوم (0-0-21) و نیترات آمونیوم (0-0-34) کودهایی هستند که به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند. تمامی ازت موجود سولفات آمونیوم به فرم آمونیوم است. اما در نیترات آمونیوم حدود 26 درصد وزنی کود به صورت آمونیوم و 8 درصد آن به صورت نیترات است. اوره (0-0-46) یم کود ازت دار کاملاً محلول بوده و از نظر یونی با آب واکنش نشان نمیدهد. بنابراین یم مولکول خنثی است و به طور رضایت بخشی در تزریق کود به آب آبیاری، با هیچ تاثیرات جانبی مضر برای آب یا سیستم آبیاری میتواند به کاربرده شود.5‪‪‪

 

 


1- اعداد به کار رفته در پرانتزها در مورد کودهای مختلف، درصد وزنی ازت، فسفر و پتاسیم (N-K-P) را در آنها بیان میکند.

3و5- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380. تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار. نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 5و6

آمونیاک یا آمونیوم به کار رفته در آب آبیاری در خاک به آسانی به آمونیوم تبادلی تبدیل شده و با جایگزینی آن در فاز تبادلی به صورت همزمان تعداد اکی والانت برابر از سایر کاتیونها به محلول خاک وارد میشوند. درنواحی خشک و نیمه خشک، خاکها بسته به میزان آهک یا کربنات کلسیم موجود خود، به طور طبیعی خنثی یا قلیایی هستند (2/8>pH>7).1

در این نوع خاکها که آمونیوم قابل تعویض در سطح خاک وجود دارد، احتمال تبخیر شدن آن زیاد خواهد بود. این مکانیسم تلفات آمونیوم به دما و رطوبت بستگی زیادی دارد بعد از هر آبیاری آب به سرعت از خاک تبخیر شده و درحالی که خاک در حال خشک شدن است، تلفات آمونیوم به صورت گاز سریعتر انجام میگیرد. ولی کاربرد مکرر آبیاری قطرهای سطح خاک را مرطوب نگه داشته و تلفات گاز آمونیاک را کاهش میدهد. علاوه بر غلظت کلسیم و منیزیم، میزان کل املاح آب نقش مهمی در تلف شدن آمونیاک به صورت تصعید ایفا میکند. مثلاً در آبی با هدایت الکتریکی 5/2 دسی زیمنس بر متر و مجموع Mgz+,Caz+ برابر 200 میلی گرم در لیتر، حداکثر غلظت ازت آمونیاکی وارد شده به سیستم حدود 150 میلی گرم در لیتر باید باشد.2‪‪‪‪

کاربرد محلولهای نیتروژن در آب 3

در آبیاری کشاورزی، کاربرد آب محلولهای نیترات آمونیوم – اوره (UAN) به طور فزاینده، به عنوان وسیله بهبود راندمان استفاده از نیتروژن، معمول شدهاست. منابع نیتروژن نمکهایی که خارج از آب آبیاری رسوب شوند را تولید نمیکنند. مقادیر متفاوت نیتروژن لازم به ازای 20، 30، 40 LbN/acre در جدول 3 داده شده است.‪‪‪

 

میزان نیتروژن LbN/acre

نوع حلال های کود

gal/A40

gal/A30

gal/A20

Wt/gal lb

N%

4/13

0/10

7/6

65/10

28

نیترات آمونیم – اوره

4/11

6/8

7/5

06/11

32

نیترات آمونیم – اوره

 

 


1- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380. تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار. نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 5و6

2- پناهی، مهدی و فرهاد دهقانی. 1380. تزریق کود در سیستمهای آبیاری تحت فشار. نشریه فنی شماره 207 . نشر آموزش کشاورزی . ص 5و6و7


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در دوشنبه 15 شهریور 1389 و ساعت 09:49 ب.ظ
سیستم سوخت رسانی انژکتوری با راه اندازهای های الکترو هیدرولیکی | مکانیزاسیون کشاورزی ,
سیستم سوخت رسانی انژکتوری با راه اندازهای های  الکترو هیدرولیکی

شركت كاترپیلار (caterpillar)  یك سیستم سوخت رسانی انژكتوری از نوع پمپ واحدی با تكنولوژی جدید را معرفی كرده است.

 

این سیستم  (HEUS) شبیه به سیستم‌های پمپ واحدی معمول نبوده و به جای اینكه حركت پلانجر در داخل بارل برای تحت فشار قرار دادن سوخت از طریق میل بادامكی كه با موتور تنظیم شده تامین گردد ،  از روغن تحت فشار به جای این میل بادامك استفاده می‌شود و زمانبندی پاشش نیز از طریق یك واحد الكتریكی  (ECM) كنترل می‌شود.  این خصوصیت این امكان را به سیستم (HEUI)  می‌دهد كه عمل پاشش مستقل از سرعت موتور انجام شود.

 

زمان شروع پاشش و طول كشیدن آن توسط یك واحد كنترل الكتریكی  (ECM) كنترل می‌شود و از طریق یك سلونوئید فرمان الكتریكی ECM  به فرمان مكانیكی تبدیل و توسط یك سوپاپ عمل می‌شود.

 

می‌توان گفت كه طراحی سیستم  (HEUI) به منظور مستقل بودن عمل پاشش از سرعت و بار موتور ، قابل انعطاف بودن زمان پاشش و كنترل كامل الكتریكی تمامی اعضای سیستم سوخت رسانی انجام شده است.

 

سیستم سوخت رسانی  HEUI از  6 پارامتر مهم زیر تشكیل شده است :

 

1        پمپ هیدرولیكی (برای ایجاد روغن تحت فشار بالا)

 

2        شیر كنترل فشار روغن خطی RPCN

 

3        قسمت الكتریكی بالای انژكتور

 

4        حسگرها (سنسورها)

 

5        واحد كنترل الكتریكی ECM

 

6        پمپ معمولی انتقال سوخت

 

شكل شماره 1  نمای كلی سیستم سوخت رسانی HEUI  را نشان می‌دهد.

 

پمپ هیدرولیكی به كار رفته در این سیستم از نوع پمپ پیستونی محوری است كه می‌تواند با جابجایی ثابت یا متغییر باشد و حركت این پمپ توسط موتور تامین می‌شود این پمپ دو منظوره بوده و از یك طرف برای سیستم‌های هیدرولیكی موجود در وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طرف دیگر برای ایجاد فشار لازم پلانچر برای عمل پاشش در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

شیر(RPCN)  فشار خروجی پمپ روغن را به طور الكتریكی كنترل می‌كند . فشار مورد نیاز سیستم با توجه به فرمان (ECM)  تنظیم می‌گردد که در واقع تعیین كننده فشار پاشش می‌باشد.

 

واحد الكتریكی بالای انژكتور از یك آرمیچر، سلونوئید و بادامك سوپاپ تشكیل شده است و به محض تحریك سلونوئید توسط (ECM)  سلونوئید سبب می‌شود كه بادامك سوپاپ داخل انژكتور به سمت بالا حركت كرده و سبب رسیدن روغن به تقویت كننده پلانجر داخل انژكتور شود .

 

واحد ECM  شامل اطلاعاتی برای تهیه كردن پارامترهای موثر بر عملكرد سیستم سوخت و كنترل تمام اعضای سیستم سوخت می‌باشد.

 

سیگنال‌های سنسورهای چند گانه مانند سنسورهای سرعت منبع موتور، زمان‌بندی، فشارسنج و ...  به منظور تعیین موقعیت و كاركرد عادی موتور به ECM  انتقال داده می‌شود و  ECM از این سیگنال‌های ورودی به منظور كنترل دقیق سیستم سوخت استفاده می‌كند. هدف از به كارگیری پمپ انتقال سوخت آن است كه این پمپ ، سوخت را از مخزن كشیده و پس از عبور از یك فیلتر آن را به انژكتور تحت یك فشار پایین ، حدود 450 kpa  از مجاریهای در داخل سیلندر برساند.  پمپ انژكتور واحدی این سیستم علاوه بر داشتن پلانجر، بارل و نازل دارای یك سلونوئید ، بادامك سوپاپ و تقویت كننده پلانجر می‌باشد. كه این سه عنصر اضافی عمل زمان بندی و تحت فشار قرار دادن سوخت را انجام می‌دهند كه در شكل شماره 2 انژكتور نشان داده شده است.

 

از مزیت‌های مهم این سیستم می‌توان به صدای كمتر، آلودگی كمتر، پراكندگی کمتر ذرات مضر در محیط، كاهش مصرف سوخت، روشن شدن در هوای سرد و عملكرد در سرعت بسیار بالا اشاره كرد.

 

شایان ذكر است كه این سیستم هم اكنون در موتورهای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

1-Cut pisel engine (… oael 3126)

 

2- Detroit disel engine (odel 40E)

 

3- nanistar disel engine (odels 466E & 530E)

 

Refrence: Bernard challen. Rodica barnescu (Disel Engine Refrence Book)

 


نوشته شده توسط کشاورزی 1 در جمعه 25 تیر 1389 و ساعت 05:45 ب.ظ
مكانیزاسیون كشاورزی در ایران | مکانیزاسیون کشاورزی ,

مكانیزاسیون كشاورزی در ایران

آشنایی با وضعیت كشاورزی سنتی ایران

شرایط و امكانات توسعه ماشین های كشاورزی در ایران

نیروی كار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در كشاورزی ایران


مكانیزاسیون كشاورزی در ایران موضوعی است كه طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال 1345 ، یعنی سالی كه قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراكتور و بعضی ادوات كشاورزی منعقد شد و تعداد تراكتور از آن سال در كشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.

وقتی از مكانیزاسیون كشاورزی صحبت به میان می آید ، اكثرا به فكر كاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین های مختلف كشاورزی در مزارع می افتند ، در حالی كه مكانیزاسیون به معنی اعم، این نیست كه حتما از موتور احتراق داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های كشاورزی استفاده شود. قبل از اینكه مكانیزاسیون كشاورزی را تعریف كنیم ، ابتدا لازم است موتور و ماشینرا از یكدیگر تشخیص داده و جدا كنیم. "ماشین " وسیله ای است كه اگر به آن توان دهیم ، برایمان كار انجام می دهد ولی خود به تنهایی قادر به انجام كار نیست . " موتور" وسیله ای است كه تولید توان می كند ولی به تنهایی نمی تواند كاری انجام دهد مگر اینكه این توان را به ماشینی بدهد تا آن ماشین بتواند كار تولید كند. به طور مثال یك گاوآهن را می توان به وسیله ی یك یا چند حیوان كار به حركت درآورد و زمینی را شخم زد ، گاوآهن در اینجا ماشین را تشكیل می دهد و حیوان یا حیواناتی كه آن را می كشند در حكم موتور می باشند. یك موتور ممكن است در یك زمان، دو ماشین را به حركت درآورد و گاهی حركت هر دو ماشین ، برای انجام كار ، ضروری است.

اكنون با روشن شدن فرق بین ماشین و موتور می توان مكانیزاسیون كشاورزی را تعریف نمود. كلمه ی مكانیزاسیون در كشاورزی مترادف با كلمه ی اتوماسیون در صنعت است كه خود به معنی اتوماتیك كردن می باشد و اتوماتیك كردن یعنی كم كردن كار كارگری. بنابراین مكانیزاسیون یعنی استفاده از ماشین و موتور در كشاورزی جهت كاهش نیاز به نیروی كارگری. البته این نیاز هنگامی به وجود می آید كه درآمد حاصل از كار كارگری كمتر از درآمد به دست آمده از جایگزین نمودن ماشین و موتور باشد كه خود به عوامل متعددی از جمله عوامل زیر بستگی دارد:

1- دستمز كارگر بالا باشد.

2- مشكلات كارگری موجب وقفه در كار، در زمان معین شود.

3- زیان های حاصل از طولانی بودن كار كارگری بیش از هزینه های استفاده از ماشین و موتور شود.

4- كیفیت كار ماشین آنقدر بالا باشد كه هزینه های آ را مستهلك نماید.

معنی اعم مكانیزاسیون كشاورزی اتخاذ هر روشی است كه موجب ازدیاد درآمد شود. با این تعریف جایگزین كردن كارگر با ماشین و موتور یكی از روش ها محسوب می شود و استفاده از بذر اصلاح شده برای بدست آوردن عملكرد محصول بیشتر روشی دیگر، كه هر دو بخشی از موضوع مكانیزاسیون هستند.

 

آشنایی با وضعیت كشاورزی سنتی ایران

ایران از قدیم الایام مهد تمدن های باستانی و یكی از مراكز تولید مواد كشاورزی دنیای باستان بوده است.به طوری كه بسیاری از پیشرفتهای كشاورزی و دامپروری مانند پرورش اسب و ترویج نباتات سودمند را باید مرهون زحمات و ابتكارات اهالی این مرزوبوم دانست. حفاری هایی كه در تپه ی سیالك كاشان انجام یافته ، نشان می دهد كه حدود شش هزار سال پیش ، كشاورزی در میان مردم آن منطقه معمول بوده و ایرانیان متمدن قرن ها پیش از این در این راه كار كرده اند. از نقش روی استوانه ای كه در شهر شوش كشف شده ، معلوم گردیده كه در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم ایران گندم را در مخزن هایی كه امروزه هم در بعضی از نواحی دیده می شود ،ریخته و انبار می كرده اند. یونجه ، این علوفه ی پر ارزش برای دام ها ، توسط ایرانیان به یونان و سپس به روم و سایر نقاط جهان برده شد.

ابزارهای كشاورزی كه در ایران باستان به كار می رفت شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بیلها، كج بیلها ، داسهای دسته كوتاه ، كلنگ و وسائل دامی چوبی از قبیل گاوآهن ، هرسهای دندانه ای ، خرمن كوبها و غیره بوده اند.

منبع توان و ابزارهای كشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف كشور بخصوص در نقاط دورافتاده به مرور زمان تغییر زیادی پیدا نكرده و با ابزارهای قدیمی فرق چندانی ندارند. هنوز در اكثر نقاط دور افتاده ی كشور از یك یا دو جفت گاو به عنوان توان كششی منحصر به فرد و از گاوآهن های دامی چوبی و هرسهای دندانه ای ، خرمن كوبها و سایر وسائل كه اكثرا از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزار مورد نیاز استفاده می گردد.

 

شرایط و امكانات توسعه ماشین های كشاورزی در ایران

در كشور ما استفاده از تراكتور و ماشبن های كشاورزی خیلی دیرتر از كشورهای اروپایی و امریكا شروع شد و اصولا در قرن هیجدهم كه در اروپا گاوآهن های فلزی برگردان دار معمول شد، و در قرن نوزدهم كه خرمن كوبهای جدید در امریكا اختراع گردید ، در وسائل و ادوات كشاورزی كشور ما هیچگونه تغییری حاصل نگردید. عملا در طول 50 تا 60 سال اخیر بوده است كه به تدریج كشاورز ایرانی با انواع ماشین های كشاورزی آشنا شده است، اما هنوز هم آن طوری كه شرایط امروز ایجاب می كند كشاورزی مملكت ما ماشینی نگشته است و در مواردی هم كه این امر به صورتی انجام گرفته است ، به علل بنیادی مواجه با مشكلات عدیده ای می باشد كه همه ی دست اندركاران و منخصصین كشاورزی ماشینی با آن آشنا هستند.

اولین گاوآهن فلزی برگردان دار دامی در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران وارد شد و در ارومیه مورد استفاده قرار گرفت . اولین نمایشگاه ماشین های كشاورزی در سال 1300 خورشیدی در تهران برگزار گردید . اولین تراكتور نفتی ساده به دستور رضاخان در سال 1308 بری مدرسهی فلاحت خریداری گردید و این مدرسه بعدها به دانشكده كشاورزی تبدیل شد. با وقوع جنگ جهانی دوم و مشكلات داد و ستد با كشورهای فروشنده و همچنین اثرات این جنگ در امور داخلی كشور، عملا این طرح متوقف و بهره برداری از آن نیز مسكوت ماند. پس از جنگ كمكم سرمایه داران و بعضی از شركت ها شروع به وارد كردن تراكتور در ایران نمودند. ابتدا روستاییان از پذیرفتن تراكتور و ماشین های كشاورزی در مزارع خود خودداری می كردند و اعتقاد داشتند كه بركت كشاورزی در سم گاوها می باشد، ولی به تدریج كه با نتایج كار آشنا شدند تا حدودی آنها را پذیرفتند.

آغاز فعالیت بنگاه توسعه ماشین های كشاورزی از سال 1331ر حقیقت سرآغاز ماشینی كردن كشاورزی ایرا ن به شمار می رود. این مؤسسه از سال 1331 تا سال 1336 خود اقدام به وارد كردن تراكتور و ماشین های كشاورزی می نمود و آنها را به اقساط به فروش می رساند ، اما از سال 1336 تا سال 1345 بنگاه به متقاضیان خرید تراكتور وام میداد تا آنها مطابق سلیقه و امكانات خود اقدام به خرید تراكتور و كمباین و سایر ادوات كشاورزی بنمایند.این طرز كار سبب شد كه به تدریج مارك های مختلف تراكتور و كمباین م به تعداد كمی وارد كشور شود و چون برای فروشندگان تامین لوازم یدكی و تعمیرگاه های لازم مقرون به صرفه نبود، اغلب این وسائل در مدت كوتاهی از كار افتاده و بی استفده می ماند.

در سال 1345 قراردادی با كشور جمهوری رومانی منعقد شد كه طی آن تعدادی تراكتور و سایر ادوات كشاورزی از جمله گاوآهن و ... از طریق بنگاه توسعه ماشین های كشاورزی در اختیار كشاورزان گذاشته شود. طبق این قرار داد در مراكز عمده فروش اقدامات لازم برای تاسیس نمایندگیهای لوازم یدكی تعمیرگاه های ثابت و سیار به عمل آمد. به موازات این قرارداد از سال 1346 شروع به ساخت كارخانه ی تراكتور سازی تبریز شد كه از سال 1349 بهره برداری از آن آغاز شد، قطعات تراكتور از رومانی وارد و در آن كارخانه مونتاژ گردید .در حال حاضر مونتاژ تراكتورهای مسی فرگوسن نیز در این كارخانه انجام می گیرد، همچنین كارخانه ی جاندیر اراك به مونتاژ تراكتور ، كمباین و سایر ادوات كشاورزی جاندیر پرداخت.

در حال حاضر كارخانه جات تراكتورسازی ایران ، تراكتورهای یونیورسال مدل 650M با توان 65 اسب بخار، تراكتور مسی فرگوسن مدل 399 با توان 110 اسب بخار و مدل285 با توان 75 اسب بخار و مدل 240 با توان 47 اسب بخار و تراكتورهای مدل 750ITM با توان 75 اسب بخار را تولید می كند.

 

نیروی كار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در كشاورزی ایران

با توجه به ارقام و آمار موجود و تقلیل جمعیت روستایی، به طور طبیعی نیاز به تراكتور و ماشین های كشاورزی جهت جبران توان انسانی بیشتر خواهد شد . اما در تامین توان مكانیكی مورد نیاز، بررسی انواع تراكتور و ماشین های مورد نیاز كشاورزی ایران با توجه به سطح پایین تكنولوژی در كشور و به خصوص روستاها كه متناسب با سطح محدود زیر كبرای هر كشاورز و دامدار می باشد باید مورد توجه قرار گیردو سعی در بالا بردن دانش كشاورزی كشاورزان و آموزش آنها در استفاده ی صحیح از ماشین، شود. به خصوص تلاش در محدود كردن انواع تراكتورها و ماشین های وارده به چند نوع متناسب با شرایط خاص مناطق مختلف كشور ، و سعی در ساختن بعضی ما شین ها وابزار در داخل كشور كه امكان ساخت آنها وجود دارد ، تامین و ساخت لوازم یدكی ، تربیت كارگران ماهر و متخصصین برای به كار بردن تراكتور و ماشین های مورد نیاز و ایجاد تعمیرگاه ها به تعداد كافی در نقاط مختلف كشور، از جمله برنامه هایی است كه در آینده باید به طور وسیع و كاملتر انجام گیرد.


نوشته شده توسط کشاورزی 1 در یکشنبه 20 تیر 1389 و ساعت 05:40 ب.ظ
Gps چیست و چگونه کار می کند ؟ کاربردهای آن و سیستم gps برای مریخ !! | فیزیک , مکانیزاسیون کشاورزی ,
   

تاریخچه Gps ، Gps چیست؟  چگونه کار می کند، کاربردهای آن
و
سیستم Gps برای مریخ 

Gps چیست؟

 سیستم مكان یابی جهانی ( Global Positioning System ) یك سیستم هدایت( ناوبری ) ماهواره ای اســت و تنها سیستمی می باشد که امروزه قادر است، موقعیت دقیق شما را بر روی زمین در هر زمان، درهر مکان و در هر هوایی مشخص کند...


تاریخچه GPS :

 GPS دارای تاریخچه و سیر تکاملی جالبی می‌باشد و اخیرا استفاده از آن موجب اکتشافات قابل توجهی شده است. اما قبل از این که بیشتر راجع به GPS بدانیم، لازم است مختصری در مورد ناوبری( Navigation ) بدانیم...

 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...


 


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در سه شنبه 15 تیر 1389 و ساعت 03:15 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات:
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات