مدارك مورد نیاز برای ثبت اختراع | اختراعات وابتکارات در ایران ,

Industrial Property Office of IRAN

مدارك مورد نیاز برای ثبت اختراع

 

1- فرم اظهار نامه ثبت اختراع   (3 نسخه)

(تهیه فیش 300 ریال جهت ثبت اظهار نامه از قسمت فروش اوراق بهادار)

2-ادعای اختراع    (3 نسخه)

(ادعای نوآوری و خلاصه طرح)

3- شرح و توصیف اختراع      (3 نسخه)

(توضیح كاركرد كلی و موارد استفاده و توصیف كامل اجزا یا فرمولاسیون)

4- نقشه اختراع   (3 نسخه)

(ترسیم كامل اجزا در كاغذ نقشه كشی یا A4) 

5- فتوكپی صفحه اول شناسنامه(برای اشخاص حقیقی)      (3 نسخه)

(برای اشخاص حقوقی فتوكپی شناسنامه تمامی كسانی كه حق امضاء دارند و كپی روزنامه رسمی شركت یا آخرین تغییرات)

(تمامی اوراق باید در سه نسخه در برگه A4 و تایپ شده باشد)

آدرس: تهران-خیابان میرداماد-زیرپل میرداماد-تقاطع مدرس

اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی طبقه دوم

تلفن :  22268917

داخلی 2124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در دوشنبه 26 فروردین 1387 و ساعت 10:04 ق.ظ
هیدروموتور | مهندسی مکانیک ,

موتورهای هیدرولیك عملگرهایی با دوران مداوم هستند كه جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند.  این عملگرها در  انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

  • حجم جابجایی روغن بر حسب cm3 

  • حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

  • ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.

  • حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm 

كاربرد شیرهای كنترل فشار در مدار هیدروموتور جهت حفاظت از Overload

محاسبات گشتاور، سرعت و توان :

تعیین گشتاور و سایز هیدروموتور : 

 

T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3)

 

در این رابطه T گشتاور هیدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودی و خروجی و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد. این رابطه كاملا مشابه رابطه F = P X A  برای محاسبه نیروی سیلندر میباشد. از آنجا كه حركت ها در سیلندر خطی و در هیدروموتور دورانی میباشد، به جای نیروی F گشتاور T و به جای سطح پیستون A حجم جابجایی Vg جایگزین میشود.

برای مثال گشتاور هیدروموتوری با جابجایی حجمی 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذیل حساب میشود:

T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m

960N.m معادل 96kgf.m میباشد. این بدان معناست كه هیدروموتور فوق برای چرخاندن یك بار به وزن 96kg با بازوی دوران 1m مناسب میباشد. در صورتی كه بار مورد نظر بیش از این مقدار باشد و نتوان فشار بیشتری در سیستم ایجاد نمود ، لازم است از هیدروموتوری با حجم جابجایی بزرگتر استفاده نمود. البته باید به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نیاز سیستم به مقدار روغن را برای ثبات سرعت، افزایش میدهد.

تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور: 

 

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

 

در این رابطه N سرعت دوران هیدرو موتور، Q دبی مورد نیاز و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد.

تعیین توان هیدروموتور : 

 

P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550)

 

در این رابطه P توان هیدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هیدرو موتور میباشد.

لازم به ذكر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مكانیكی و حجمی ارائه شده است. در عمل مقادیر بازده در گشتاور واقعی و توان مصرفی تاثیر میگذارد.

 
مدارهای كنترل هیدروموتورها

 

سیستم ترمز

ارتباط سری و موازی

 

پمپ اصلی و پمپ جبران كننده

 
 
عملگرهای دورانی

محور این عملگرها، با استفاده از قدرت سیال تحت فشار در زوایای محدود و ثابت دوران میكند. زاویه چرخش این عملگرها توسط سیستمهای متوقف كننده مكانیكی بصورت داخلی یا خارجی محدود میگردد.


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در پنجشنبه 16 اسفند 1386 و ساعت 06:03 ق.ظ
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها | عمومی ,

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

 

چکیده

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.

هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

مقدمه
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.

بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.

پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود. 

ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.(1) هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز: مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.

درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:

الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ‌، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.

ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.

پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.

ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.

ساختار فعالیتها در پروژه ها
قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:

منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
حجم بالای فعالیتها؛
تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (WBS) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.

در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.


در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.

بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.

آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.

حال به تعیین و شناسایی فعالیتهایی که در هر مجموعه فع06:02 ق.ظ 02/10/1383الیت جهت دستیابی به کیفیت صورت مــــــی گیرند و هزینه های کیفیت می پردازیم:

1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.

2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.

3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.

4 - مرحله عقد قرارداد: الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛ ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.

5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.

6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.

7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.

8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد: الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛ ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.

9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.

10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.

11 - مرحله حمل ونقل: الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛ ب- هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.

12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.

13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.

14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.

15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد: الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛ ب- هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.

16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.

17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.

اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم. در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود با ذکر این توضیحات کافی درمورد همه گروههای هزینه ها از حوصله این مقاله خارج است.

 

الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:

الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛

الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛

الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛

الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛

الف - 5) هـــزینه های گـــزارش دهی: هزینه های گــــزارش دهی کیفیت کـــه در این دسته بندی علاوه بر هزینه های نفر - ساعت موردنیاز جهت انجام سیستم های گزارش دهی، باید هزینه های اداری مربوطه را نیز لحاظ کرد؛

الف - 6) هزینه بررسیهای فنی و اقتصادی و مکان یابی. مرحله امکان سنجی فنی معمولاً امکان سنجی مناسب در جهت افزایش امکان موفقیت پـــروژه صورت می گیرد لذا باید هزینه های آن را جزو هزینه های کیفیت محسوب کرد؛

الف - 7) هزینه های بسته بندی اقلام شامل هزینــه های مواد و عملیات بسته بندی مجموعه هایی که باید حمل شوند؛

الف - 8) هزینه ارزیابی و کنترل فرایند بازرسی در فرایندهای ساخت و راه اندازی؛

الف - 9) هزینه های اضافی استفاده از تجهیزات مناسب بارگیری و حمل؛

الف- 10) هزینه بیمه سرمایه پروژه هزینه های بیمه درواقع به عنوان هزینه های پیشگیرانه برای جلوگیری از توقف پروژه و اتمام منابع مالی به هنگام بروز حوادث است؛

الف - 11) هزینه بیمه بار جمع هزینه های بیمه کردن بار و فعالیتهای مرتبط؛

 

ب) هزینه های ارزیابی. این گروه هزینه ها برای ارزیابی و کنترل کیفیتها به منظور تطابق با مشخصـــــات ذهنی یا تدوین شده، صورت می گیرند که شامل موارد زیر است:

ب - 1) هزینه های ارزیابی پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان مواد، قطعات و خدمات قبل از کار با پیمانکاران فرعی، لازم است که از توانایی و قابلیت آنها در برآورده کردن نیازمندیهای مدیریت و هدف پروژه اطمینان حاصل کرد. این بند شامل هزینه های ارزیابی پیمانکاران مختلف فرعی طی فرایندهای مختلف عملیاتی پروژه می گردد؛

ب - 2) هزینه های بازرسی و آزمایش ورودیها مانند هـــزینه های اعزام کارشناس به محل تامین کنندگان کالا و مواد است. هزینه های مواد مصرف شده برای آزمایش و هزینه های تست های مخرب جهت کنترل اقلام ورودی موردنیـــــاز پروژه در این گروه دسته بندی می گردد؛

ب - 3) بازرسی و آزمایش حین فرایند ساخت تجهیــــزات و فعالیتهای ساختمانی مانند هزینه های نیروی کار، کنترل کیفیت جهت آزمایش و هزینه های خدمات مشاوره ای برای بازرسی اقلام حین ساخت است؛
ب - 4) بازرسی و آزمایش محصول نهایی یا تست گرم هزینه هایی است که برای مشخص کردن قابلیت ارائه محصول به مشتری صرف می شود. هزینه های بازرسی محصول به علت جلوگیـــــری از هزینه بیشتر به ندرت صفر می شوند، ولی به جهت افزایش اشکالات، هزینه های بازرسی روند صعودی پیدا می کنند.
ب - 5) هزینه های ممیزی سیستم های کیفیت این هزینه ها به منظور کسب اطمینان از صحت انجام کلیه عملیات مربوطه صورت گرفته اعم از بازرسی، کنترل فرایند، توسط بازرسان داخلی یا بازرسان خارجی انجام می شود؛
ب - 6) هزینه های کنترل تجهیزات بازرسی و اندازه گیری عمده این هزینه ها دربرگیرنده تدارک تجهیزات مناسب و کالیبراسیون آنهاست؛

ب - 7) بررسی کیفیت موجودی انبارها چنانچه اقلام سالم خریداری شده برای مدت زمان زیاد و یا در شرایط نامناسبی در انبارها، نگهداری شوند ممکن است مواد با افت کیفیت روبرو شوند، لذا در دوره های مختلف باید موجودی انبارها موردبازرسی قرار گیرد. لذا کلیه هزینه های مربوط به بررسی کیفیت موجودیهای انبار یا انجام بازرسی و آزمونها در این دسته قرار می گیرد. هزینه انبار گردانی برای حسابرسی شرکت نباید در این سرفصل لحاظ گردد؛

ب - 8) هزینه بررسی کیفیت انجام فعالیتهای امکان سنجی شامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان؛

ب - 9) هزینه بازرسی کار فرایند شامل کلیه هزینه های بازرسی و تست عملیات؛

ب - 10) هزینه بازرسی و تایید کییت نقشه ها در مرحله طراحی شامل هزینه بررسی کیفیت نقشه ها توسط شخص ثالث؛

ب - 11) هزینه بازبینی فنی و حقوقی قرارداد شامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان؛
ب - 12) هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام شــامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاوره ای و از دست رفتن زمان.


پ) هزینه های شکست درونی پروژه: این هزینه ها به نواقصی برمی گردد که در مراحل مختلف قبل از پایان فاز اختتامیه و رسیدن محصول به دست مشتری در پروژه رخ می دهد و مدیریت ازطریق بازرسی و آزمایش اقدام به تشخیص و رفع آنها می کند که خود شامل موارد گسترده زیر است:

پ - 1) هزینه های دور ریز یا ضایعات مانند تغییر شکل ورقهای فولادی به علت بالا بودن دمای کوره های لعاب، کمتر شدن قطر پیچ از میزان استاندارد تعیین شده؛

پ - 2) هزینه های تعمیر و دوباره کاری در فرایندهای ساخت از قبیل هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق قطعات استاندارد در مرحله نصب، هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق فونــــــداسیون در مرحله نصب، هزینه دوباره کاری به دلیل عدم تطابق ماشین آلات در مرحله نصب؛

پ - 3) هزینه های تحلیل شکست هزینه های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در پروژه و تدبیر راه حلهای رفع و جلوگیری از تکرار آنها را شامل می شود مانند هزینه های گروه مهندسی، مشاوران، جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان ارشد برای رفع علت وقوع ضایعات؛

پ - 4) هزینه تعمیرو اصلاح اقلام معیوب دریافتی منظور دریافت از تامین کننده است مانند قطعات دریافتی از شرکتهای طراحی مهندسی؛

پ - 5) هزینه ضایعات ناشی از نگهداری نامناسب مواداولیه مانند غیرقابل استفاده شدن سیمان به علت بارش باران، فاسد شدن لاستیک در زیر نور آفتاب، زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت یا ریزش باران و فاسد شدن موادغذایی؛
پ - 6) هزینه های تست مجدد اقلام اصلاح شده. این هزینه ها باید از هزینه های بازرسی و آزمایشهایی که در شرایط عادی تولید انجــام می شوند تفکیک شده و جداگانه محاسبه گردند؛

پ - 7) هزینه های درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول و هزینه فروش با قیمت پایین تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ها با محصولات استاندارد، در این زیرگروه قرار دارند؛

پ - 8) هزینه حوادث حین بارگیری و حمل شامل آسیبهایی که به دلیل بسته بندی نامناسب و یا استفاده از وسایل بارگیری و حمل نامناسب به محمـــوله ها وارد می آید. بخشی از این هزینه ها مــی تواند از نوع تأخیر ناشی از دوباره سازی باشد؛

پ - 9) هزینه اعمال تغییرات در مشخصات اولیه طرح. چنین تغییراتی که در اثر اشتباهات موجود در مدارک استعلام و مدارک فنی قرارداد روی می دهد می تواند هزینه های سنگینی برای پروژه دربرداشته باشد؛

پ - 10) هــزینه حوادث غیرمترقبه شامل هزینه های حوادثی مثل سیل، آتش سوزی، زلزله، و تصادفات؛

پ - 11) هزینه تعمیر و اصلاح اقلام معیوب در مرحله تست گرم. این گروه هزینه ها به دلیل عدم انجام فعالیتهای تضمین کیفیت در مراحل قبل رخ می دهد.


ت) هزینه های شکست بیرونی پروژه. گاهی به دلیل به حدکافی کنترل نکردن بعضی نواقص موجود در محصول موردنیاز برای کاربر تا زمان رسیدن به دست وی مشخص نمی شود، لذا هزینه هایی که پس از تحویل پروژه به مشتری به سازمان تحمیل می شوند در این گروه قرار می گیرند که شامل موارد زیر هستند:

ت - 1) هزینه های ضمانت مانند هزینه های گارانتـــی که خود موارد گسترده ای را شامل می شود. مانند هزینه های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و... که مدیریت برای رفع نـــواقص در آنها اقدام به تعویض و اصلاح می کند؛

ت - 2) هزینه کارشناسی برای بررسی و پاسخ به شکایات مشتریان و خسارات پرداختی؛

ت - 3) هزینه تأخیرات شامل جریمه ها و هزینه های ثابت پروژه؛

ت - 4) هزینه از دست دادن مشتریان. این گونه هزینه ها را می توان از روی تغییرات تقاضا و پروژه های ارائه به شرکت تخمین زد؛

ت - 5) هزینه عدم دریافت حسن انجام کار: اغلب درصدی از مبلغ اجرای پروژه در صورت راضی بودن کارفرما به مجـــریان پروژه داده می شود. این مبلغ وابسته به برآورده شدن کیفیتهای اجرای پروژه است.

بنابراین، اولین نتیجه ای که می توان گرفت این است که هزینه های کنترل کیفیت پروژه تنها در مرحله اجرایی واقع نمی شوند و برای رسیدن به کیفیت مطلوب و بهره وری بیشتر، باید سیستم هزینه یابی کیفیت را در کلیه مراحل پـــروژه پیاده کرد. شکل شماره دو ساختار دسته بندی هزینه ها را براساس توضیحات پیش گفته نشان می دهد.

 

کنترل فعالیتها و هزینه های پروژه

کنترل پروژه به معنی اعمال کنترل جهت انجام به موقع و به اندازه فعالیتها و همچنین کنترل هزینه های انجام فعالیتها است. در فعالیتهای پروژه، تخصیص بودجه بیشتر یعنی تخصیص منابع بیشتر و تقویت یک فعالیت است. برای اعمال کنترل روی انجام فعالیتها روشهایی مثل چک لیست فعالیتها، نمودار CPM برای تعیین فعالیتهای بحرانی، نمودار S-CURVE برای تعیین و کنترل درصد پیشرفت واقعی و مقایسه آن با درصد پیشرفت برنامه ای استفاده می شود. اما این روشها بیشتر مبتنی بر کنترل انجام فعالیتها هستند وکمتر روشی توسعه داده شده است که مربوط به تعیین صورت وضعیتهای مالی و مرتبط سازی آن به کیفیت و کمیت فعــــالیتهای پروژه باشد. هزینه یابی کیفیت امکان انجام این مهم را به مدیریت پروژه ها می دهد. برنامه ریزی برای تخصیص منابع به فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای ارزیابی مستلزم پیش بینی هزینه های شکست است. بسیاری از این هزینه ها، مثل جریمه تأخیر در تحویل پروژه، در قرارداد ذکر می شوند. علاوه بر این، می توان از سیستم های اطلاعات اجرایی برای تخمین هزینه کمک گرفت. نکته مهم در بهینه سازی هزینه، توجه به این نکته است که در نهایت نقطه بهینه جایی است که مجموع هزینه های چهارگانه به حداقل برسند. برای دستیابی به این نقطــــه می توان چشم اندازهای مختلف از هزینه های طرح ریزی و ارزیابی و نتایج آنها تدوین و سپس براساس معیار مجموع هزینه ها استــــراتژی اجرایی پروژه را مشخص و برنامه ریزی کرد.

بررسی هزینه های کیفیت در پروژه ها همچنین ابزاری برای مدیریت به منظور خود ارزیابی و انجام تصمیم سازی درست برای بهبود عملکرد است.

بنابراین، در بررسی کیفیت اجــــرای پروژه علاوه بر زمان تحویل نهایی می توان عامل هزینه ها را هم مدنظر قرار داد.

 

نتیجه گیری

هزینه یابی کیفیت روشی ساده ولی پیشرفته برای مدیریت فعالیتهای پروژه است. اطلاعات تفصیلی و اساسی امکان کنترل و برنامه ریزی و تصمیم سازی بهتر را برای مدیریت فــراهم می سازد. این ابزار همچنین می تواند برای خود ارزیابی مدیریت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله ابتدا چارچوب کلی و اهداف هزینه یابی کیفیت معرفی گردید. سپس در ادامه ضمن معرفی یک ساختار کلی برای فعالیتهای پروژه ها، فعالیتهای پیشگیرانه و نتایج حاصل از انجــام آنها در ساختار عملیات و هزینه های کلی پروژه معرفی گردیدند. در ادامه هزینه های پیشگیرانه و هزینه های شکست در قالب چهــار دسته اصلی هزینه های کیفیت گروه بندی و معرفی گردیدند. این ساختار قابل استفــاده در قالب سیستم های حسابداری پروژه ها خواهد بود.

 


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در پنجشنبه 16 اسفند 1386 و ساعت 06:03 ق.ظ
وبلاگ الکتور | عمومی ,

دوستان سلام

مطالب جدیدی در وبلاگ الکتور ارائه گردیده که مختص پروژ های دردست اقدام شماست لطفا برای اطلاع از جزئیات به این وبلاگ مراجعه نمائید . پیروز باشید

وبلاگ الكتور - پروژه هی تخصصی الكترونیك و كنترل


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در یکشنبه 27 آبان 1386 و ساعت 04:11 ق.ظ
اطلاعیه | عمومی ,

بسمه تعالی

جهت قدردانی از متخصصین و مخترعین و مبتکرین عزیز حوزه شهرستان سمنان هدایایی به رسم یادبود تهیه گردیده است.

لذا خواهشمند است تمام عزیزان مخترع و مبتکر حوزه شهرستان سمنان که از ابتدای سال ۱۳۸۶ نسبت به ثبت ایده یا اختراع خود اقدام نموده اند با دردست داشتن یک برگ تصویر شناسنامه و یک برگ تصویر گواهی ثبت اختراع و روزنامه رسمی به  مرکز علوم و فنون سمنان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

انشا الله پس از تکمیل ثبت نام در مراسم ویژ ه  هدایا تقدیم آنها میگردد.

لطفا این اطلاعیه را به دوستان خود نیز اعلام فرمایید.والسلام


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در دوشنبه 14 آبان 1386 و ساعت 12:11 ب.ظ
منتخبین هشتمین جشنواره جوان خوارزمی | اختراعات وابتکارات در ایران ,

عنوان طرح:دستگاه بذرپاش دوشی 

طراح: کیقباد رستمی

استان:مازندران

رتبه:اول ابتكار

واحد آموزشی:پیش دانشگاهی مولوی احیه یک ساری                                                                                                                                          

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

مخترع این دستگاه با بکارگیری چند سیستم و مکانیزم توانسته دستگاهی را طراحی کرده که قادر به توزیع مناسب كود و بذر بر روی خاک می باشد.

     دستگاه بذرپاش دوشی خودکار، ایده ای ساده و ارزشمند را محقق نموده است. این دستگاه، قابل استفاده در زمین های بزرگ و کوچک کشاورزی بوده و قادر است در یک ساعت حدود یک هکتار زمین را بذرپاشی نماید. استفاده از دستگاه مذکور نه تنها فرآیند بذرپاشی را تسهیل می کند، بلکه دانه های بذر را نیز با توزیع یکسانی منتشر می نماید. قیمت ارزان و وزن پایین، از دیگر مشخصه های مهم دستگاه ابداعی می باشد

 

عنوان طرح;دستگاه مبدل مانیتورهای معمولی به لمسی

طراحان:احسان سرایی – مهدی نژاد قلی

استان:مازندران

رتبه:اول پژوهش های كاربردی

واحد آموزشی:  دبیرستان شهید بهشتی –بابل     

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

     در این طرح کاملا ابتکاری، قابی طراحی شده است که بر روی صفحه مانیتور معمولی نصب می شود. در اضلاع این قاب، آرایه ای از فرستنده ها/گیرنده های  مادون قرمز قرار گرفته است که با قرار گرفتن انگشت بر روی صفحه، پرتو های نور قطع شده و موقعیت انگشت شناسایی می گردد. فرستند ها/ گیرنده ها توسط پردازشگر (AVR) مدیریت شده و اطلاعات پردازش شده از طریق پورت سریال به کامپیوتر فرستاده می شود. ایده به کار گرفته شده در این طرح از روش های مرسوم مانیتورهای لمسی (خازنی و ...) متفاوت می باشد.

بخشهای اصلی این سیستم عبارتند از:

1.      قاب و دستگاه مرکزی  2. انتخاب کننده ها 3. حسگرها (146 عدد) 4. منبع تغذیه 5.  ADC 6. کابل انتقال داده از قاب به دستگاه مرکزی از نوع 15 پین 7. میکروکنترلر ATMEL 89C52  8. ارتباط دهنده MAX232

 

عنوان طرح: هواپیمای بدون خلبان (روبات پرنده)

طراح: محمد حسن برزگر

استان:شهر تهران

رتبه:اول پژوهش های كاربردی

واحد آموزشی:دبیرستان امام جواد(ع)  منطقه یک -تهران     

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

     این طرح یک هواپیمای بدون خلبان و قابل کنترل از راه دور را شامل می شود که امکانات مختلف ارتباطی و کنترلی در آن تعبیه شده است. این هواپیما با قابلیت پرواز در ارتفاعات کم می تواند به عنوان یک نمونه از هواپیماهای بدون خلبان به منظورهای مختلف  مورد استفاده قرار گیرد.

     از قابلیت های آن، پرواز اتوماتیک و عبور از موانع به صورت خودکار می باشد. قطعات چوبی بدنه هواپیما توسط دانش آموز ساخته شده است و سیستم های مخابراتی و کنترلی هواپیما نیز توسط طراح ترکیب و اسمبل شده است.

قابلیتها و امکانات روبات پرنده عبارتند از:

1.   امکان مانورهای مختلف پروازی 2. امکان فرودهای مختلف 3. تصویر برداری از محیط عملیاتی 4. امکان سنجش دمای موتور، دور موتور و دمای محیط و ارسال به ایستگاه زمینی 5. امکان مشاهده ارتفاع روبات از سطح دریا و سطح زمین در ایستگاه زمینی 6. مشاهده سرعت زمینی و هوایی روبات در ایستگاه زمینی 7. مشاهده مختصات جغرافیایی و فشار هوا در ایستگاه زمینی

 

عنوان طرح:میدان های اختلالی توپولو‍ژیك

طراح: مصطفی محسن وند بناب

استان:سمنان

رتبه:اول پژوهش های بنیادی

واحد آموزشی :یپیش دانشگاهی شهید بهشتی -      سمنان   

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

     در این طرح، با استفاده از ریا ضیات دقیق خم های ژئودزیك ، میزان تغییرات نیروی كولنی در فضا زمانهایی   با توپولوژی   مختلف   محاسبه شده است.   میدان های اختلالی توپولوژیك برای حالت های دو بعدی كره ،استوانه ونیمكره  وبرای حالتهای  سه بعدی ابر كره وكرم چاله محاسبه شده است.

    هم چنین در این طرح، سعی بر ارائه  مدل برای نیروی رنگی براساس میدانهای اختلالی توپولوژیك شده است كه بتواند سیستم  كوارك – پادكوارك را توصیف نماید.

 

عنوان طرح:پاییز، بهار یست که عاشق شده است

طراح :میلاد عرفان پور

استان:فارس

رتبه:اول پژوهش های بنیادی

واحد آموزشی دبیرستان نمونه دولتی توحیدناحیه 2 شیراز

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

     در حوزه شعر، با زبانی ساده و موثر و در قالب و ساختاری درست و استوار و با تصویری نو به بیان مضامین تازه و مسائل روز و اجتماعی پرداخته و به خصوص در قالب رباعی، در زمینه ادبیات پایداری (دفاع مقدس) اشعاری سروده که از نظر مضمون و زبان و احساس عمیق انسانی در نوع خود کم نظیر است. از جمله ویژگی های علمی طرح:

1. موفقیت شاعر در ارائه اسلوب شعری مطلوب و صلابت پیوند واژگان

2. بیان مسائل اجتماعی روز، از جمله مشكلات خانواده های شهدا و جانبازان در اشعار

 

عنوان طرح:واکر با توانایی بالا رفتن از پله

طراح:سید حسام قائم مقامی هزاوه

استان:آذربایجان شرقی

رتبه:دوم پژوهش های كاربردی

واحد آموزشی:دبیرستان امینی ناحیه سه تبریز

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

     اهمیت این واكر، طراحی و تغییر جزیی، ساده و ابتكار در پایه های واكر های موجود می باشد. كه موجب افزایش قابلیت استفاده آن به ویژه در بالا و پایین رفتن از پله ها شده است. از دیگر ویژگی های آن هزینه پایین در مقابل بازده زیاد آن می باشد.

     هدف از اجرای طرح، حل مشکل افراد مسن و معلول در بالا رفتن و پایین آمدن از پله و سطح شیب دار است. افرادی که در راه رفتن، از واکرهای موجود در بازار استفاده می کنند، به علت هم سطح بودن پایه های جلو و عقب واکر، عملا توانایی حرکت بر روی پله را ندارند. حتی با واکرهایی که پایه های آن با پیچ قابلیت تغییر ارتفاع دارد، حرکت بر روی پله ها ممکن نیست و یا با مشکلاتی همراه است.

     محقق، در این طرح با ساده ترین روش، تغییر ارتفاع پایه جلوی واکر را در اختیار استفاده کننده قرار داده و فرد معلول یا مسن به تنهایی قادر به استفاده از واکر به عنوان تکیه گاه در بالا و پایین آمدن از پله می باشد.

 

عنوان طرح:آیفون کارتی هوشمند

طراح:افشین سیاحی

استان:آذربایجان شرقی

رتبه:دوم پژوهش های كاربردی

واحد آموزشی : هنرستان آیت الله خامنه ای--ملکان

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

طرح عبارت است از یک آیفون کارتی هوشمند که مجهز به سیستم کارت خوان و پیغام گیر است و حداقل هزینه برای دستیابی به این سیستم در نظر گرفته شده است. کارت خوان با سیستمهای تلفن کارتی موجود سازگار است و می توان از کارتهای 2000 و 5000 تومانی باطله استفاده کرد. همچنین امنیت آن نسبت به سیستمهای بارکدی به مراتب بیشتر است.

از ویژگیها و مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. سادگی طرح 2. ابتکاری بودن 3. کاربردی بودن به دلیل ملاحظات مالی، فنی و اجرایی 4. سخنگو بودن پیغام گیر با توانایی ضبط و پخش 4 بار و هر بار به مدت 20 ثانیه 5. مجهز بودن به سیستم هشدار دهنده جهت جلوگیری از سرقت 6. وجود نمایشگر LCD با وضوح 128*64 جهت نوشتن متنهای فارسی 7. سازگار بودن کارت خوان با کارتهای 2000 و 5000 تومانی 8. نمایش تمامی پیغامهای درونی سیستم به صورت گرافیکی 9. بدنه فلزی و مقاوم در برابر حرارت و رطوبت 10. دارای صفحه کلید 4*4 برای وارد کردن رمز عبور و قابلیتهای جدید به صورت نرم افزاری 11. به کارگیری میکروکنترلر 8051 و برنامه نویسی آن 12. قابل افزایش بودن برای چند طبقه 13. کارکرد تا حدود 5 ساعت در صورت قطع برق با بکار گیری باتری 14. تسلط بر بخشهای الکترونیکی و برنامه نرم افزاری نوشته شده توسط طراح.

     طراح با ساخت یک کارت خوان میکرو کنترلری، کارت های استفاده شده تلفن را به عنوان کلید دستگاه مورد استفاده قرار می دهد. در نرم افزار تعبیه شده در سیستم، ابتدا کارت ها و کلاس دسترسی آنها تعریف می شود. پس از آن دستگاه قادر است با ورود کارت توسط کاربر، آن را شناسایی کرده و فرمان های وارد شده توسط وی را اجرا کند. ساخت یک نمونه صنعتی با بدنه زیبا و ایده به کارگیری کارت های باطل شده تلفن، از جمله خلاقیت های قابل توجه به کار گرفته شده در این طرح است. از سوی دیگر، کاربردی بودن طرح از مزایای مهم آن به شمار می آید.

 

عنوان طرح:سامانه یادگیری تكلم انسان

طراحان:حسین فرقانی – مصطفی مومن

استان:شهر تهران

رتبه:دوم پژوهش های كاربردی

واحد آموزشی:دبیرستان علامه حلی --   منطقه 11 تهران

مشخصات و ویژگی های علمی و فنی طرح

طرح های نو همواره نوید دهنده رسیدن به آینده ای جدیدمی باشند، در این میان، طرح سیستم تکلم انسان با استفاده از ایده های هوش مصنوعی و تئوری گراف ها، این قابلیت را پیدا کرده است که با دریافت جملات، آنها را آموخته و جملات جدیدی را ایجاد و به صورت صدا پخش نماید. این طرح از آن جهت اهمیت دارد که با استفاده از روابطی که انسان بین کلمات ایجاد می کند تا یک جمله را بسازد، جملاتی را تولید می کند که در اکثر مواقع دارای معنا و مفهوم است.

     ویژگی جالب این سیستم این است که دائم در حال یادگیری است و دامنه لغات و ارتباط های بین آنها را افزایش می دهد و وابسته به زبان خاصی نیست. از این طرح می توان به عنوان کمک یار کودک در امر فرا گیری تکلم استفاده کرد.


نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در دوشنبه 14 آبان 1386 و ساعت 12:11 ب.ظ
راهنمای‌ آماده‌سازی‌ مقالات‌ علمی‌ برای‌ چاپ‌ | عمومی ,
راهنمای‌ آماده‌سازی‌ مقالات‌ علمی‌ برای‌ چاپ‌/ ترجمه‌: شهلا بهاور. ویرایشگر: بیژن‌ بیجاری‌.تهران‌: مركزاسناد و مدارك‌ علمی‌. عنوان‌ به‌ انگلیسی‌:
Guide for the preparation of scientific papers for publication
ترجمه‌ نشریه‌ شماره‌
PGI-83/WS/10
یونسكو ـ یونیسیت‌. زبان‌: فارسی
‌ معرفی‌: در این‌ كتاب‌ از موارد زیر بحث‌ شده‌ است‌:
رده‌بندی‌ كلی‌ مقالات‌، قوانین‌ علیه‌ نشرتكراری‌، اجزای‌ یك‌ مقاله‌، شیوه‌ ارائه‌ مقاله‌، استنادها و فهرستهای‌ مراجع‌، مشخصات‌كتابشناسی‌، آماده‌ سازی‌ چكیده‌ مولف‌، شكل‌ ظاهر مقاله‌ برای‌ ارائه‌، توصیه‌هائی‌ به‌ ویرایشگران‌و استانداردهای‌ مربوط به‌ انتشارات‌ علمی‌.
این جزوه 26 صفحه ای را از اینجا می توانید دانلود کنید.مطالب قدیمی است اما به یک بار مطالعه می ارزد

نوشته شده توسط الکترونیک ۱ در دوشنبه 22 مرداد 1386 و ساعت 06:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات: 1 2