انجمن علوم و فنون پارس tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com 2020-07-07T14:13:53+01:00 mihanblog.com شیر آب جادویی 2013-10-29T20:20:53+01:00 2013-10-29T20:20:53+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/346 مدیر وبلاگ ]]> هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1 2013-10-22T20:03:11+01:00 2013-10-22T20:03:11+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/345 مدیر وبلاگ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1 هدی سرپرست، محمد رضا آشوری، محمد مهدی خطیبی چکیده طراحی دقیق و تعمیر و نگهداری سازه های گوناگون از قبیل ساختمان ها، پل ها، سدها، هواپیما ها، قطار ها و غیره لازم و ضروری است. یکی از الزامات طراحی و تعمیر و نگهداری سازه ها، تحلیل دینامیکی آن ها می باشد. به جهت در دسترس نبودن جواب تحلیلی برای سازه های پیچیده، با بارگذاری ها و شرایط مرزی مختلف و نیز وجود خطاهایی نظیر خطاهای حاصل از بكارگـیری فرضیـات و تئوری های نامن

هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1

هدی سرپرست، محمد رضا آشوری، محمد مهدی خطیبی

چکیده

طراحی دقیق و تعمیر و نگهداری سازه های گوناگون از قبیل ساختمان ها، پل ها، سدها، هواپیما ها، قطار ها و غیره لازم و ضروری است. یکی از الزامات طراحی و تعمیر و نگهداری سازه ها، تحلیل دینامیکی آن ها می باشد. به جهت در دسترس نبودن جواب تحلیلی برای سازه های پیچیده، با بارگذاری ها و شرایط مرزی مختلف و نیز وجود خطاهایی نظیر خطاهای حاصل از بكارگـیری فرضیـات و تئوری های نامناسب، خطا در مدل كردن جزئیات سازه های پیچیده و عدم اطلاع صحیح از خواص مواد، مدل های تقریبی عددی نظیر روش اجزا محدود، نیز با مشکلاتی مواجه می باشند. از این رو آزمایش مودال، ابزار مناسبی برای دستیابی به خواص دینامیکی سازه، شناخته می شود. با توجه به اینکه در مسیر انجام آزمایش مودال عواملی وجود دارد که باعث ایجاد خطا در نتایج بدست آمده می شود، شناسایی عوامل خطا و ارائه راه حل هایی در جهت کاستن از آن ها، می تواند نتایج بدست آمده از آزمایش را تا حد زیادی بهبود بخشد. این موضوع در قالب دو مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله اول مهم ترین عوامل خطا در آزمایش مودال معرفی شده اند و برخی از عوامل خطا نظیر؛ اثر بارگذاری شتاب سنج، درگیری قطعه و لرزاننده و رفتار غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور کاستن یا برطرف نمودن آن ها راه حل هایی ارائه شده است. در مقاله دوم که مکمل اولین مقاله است، سایر عوامل خطا در آزمایش مودال نظیر؛ عدم امکان اندازه گیری درجات آزادی چرخشی، عدم دقت در آزمایش چکش، نویز، خطای پردازش سیگنال ها و مودهای نزدیک به هم مطرح گردیده و راه حل هایی برای کاستن یا برطرف نمودن آن ها ارائه شده است. سپس در ادامه، آزمایش مودال محیطی به عنوان روشی که می تواند مشکلات مربوط به یکی از این منابع خطا یعنی تحریک را در آزمایش مودال برطرف کند مطرح شده است.

 

واژگان کلیدی: آزمایش مودال، شتاب سنج، لرزاننده، رفتار غیرخطی

 

1-     مقدمه

در دو دهه گذشته آنالیز مودال به دانشی فراگیر با هدف تعیین، بهبود و بهینه سازی مشخصات دینامیکی سازه های مهندسی، تبدیل شده است. آنالیز مودال نه تنها در مهندسی مکانیک و هوانوردی، بلکه در سازه های ساختمانی، مسائل بیومکانیک، سازه های فضایی، تجهیزات اکوستیک، حمل و نقل و نیروگاه های هسته ای نیز، کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. طراحی امروزی سازه های پیچیده مکانیکی، هوایی و ساختمانی به گونه ای است که علاوه بر مقاومت بالا، بایستی دارای وزن کم و قابلیت انعطاف زیاد باشند. به عنوان مثال، در سازه های فضایی، مانند آنتن های ماهواره ای، به منظور کم کردن اثرات اینرسی حین ماموریت، کاهش وزنی در حد چند گرم نیز، حائز اهمیت فراوان است. هنگامی که ارتعاشات مدنظر است، درک بهتر مشخصات دینامیکی سازه ها بوسیله روش های تحلیلی، عددی، تجربی و یا ترکیبی از آنها و سپس مساله طراحی سازه ها با ملاحظات مناسب دینامیکی حائز اهمیت می شود. مدل سازی کامپیوتری، به تنهایی قادر به تعیین رفتار دینامیکی سازه نمی باشد، زیرا برخی خواص سازه مانند میرایی و یا خواص غیر خطی از قواعد معمول در مدل سازی پیروی نمی کنند. همچنین در اکثر موارد مدل سازی دقیق شرایط مرزی امکان پذیر نمی باشد. از روش اجزای محدود[1]، به عنوان یک روش مدل سازی کامپیوتری فراگیر در مواردی که تحلیل مشخصات دینامیکی سازه مورد نیاز باشد، می توان استفاده نمود. برای بدست آوردن نتایج با معنی از این ابزار عددی، به اطلاعات کاملی از تئوری دینامیک سازه نیاز است. بخش مهمی از تحلیل دینامیکی اجزای محدود را آنالیز مودال تشکیل می دهد. آنالیز مودال فرآیند تعیین خواص ذاتی یک سیستم در قالب فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها و به کارگیری آنها به منظور ایجاد یک مدل ریاضی از رفتار دینامیکی سیستم می باشد. این مدل ریاضی، مدل مودال سیستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده های مودال نامیده می شوند. آنالیز مودال، هر دو مبحث تئوری و تجربی را در بر می گیرد. آنالیز مودال تئوری، بر اساس یک مدل فیزیکی از سیستمی دینامیکی شامل خواص جرمی، سختی و میرایی می باشد. این خواص ممکن است به صورت معادلات دیفرانسیل پاره ای موجود باشند. به کمک تحلیل اجزای محدود مدرن می توان تقریبا هر سازه دینامیکی خطی را گسسته سازی کرد، که در نتیجه به طور قابل ملاحظه ای قابلیت و میدان کاری آنالیز مودال تئوریک افزایش می یابد. از سوی دیگر، گسترش سریع توانایی های داده برداری و پردازش داده ها، در دو دهه اخیر باعث پیشرفت های زیادی در عرصه آنالیز مودال تجربی، که آزمایش مودال[2] نامیده می شود، شده است.آزمایش مودال به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعیین مشخصات دینامیکی سیستم نظیر فرکانس های طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها بکار می رود. علی رغم توانمندی این روش در تعیین خواص ذاتی سیستم، مشکلاتی نیز در مسیر انجام آزمایش مودال وجود دارد. بنابراین در بخش 2 این مقاله به معرفی آزمایش مودال و برخی از مهمترین کاربردهای آن پرداخته شده است. سپس در بخش 3 انواع خطاها در آزمایش مودال معرفی شده اند و برخی از عوامل خطا نظیر؛ اثربارگذاری شتاب سنج، درگیری قطعه و لرزاننده و رفتار غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور کاهش آن ها راه حل هایی ارائه شده است. سرانجام در بخش 4 نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده صورت گرفته است.برگرفته از مجله علمی – ترویجی صوت و ارتعاش، دوره1، شماره1، 1391.

[1] (Finite Element Method (FEM

[2] Modal testing

]]>
فرهنگ مصرف در ایران 2013-03-07T04:54:10+01:00 2013-03-07T04:54:10+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/344 مدیر وبلاگ بدون شرح بدون شرح


]]>
ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium ) 2012-12-20T03:30:00+01:00 2012-12-20T03:30:00+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/342 مدیر وبلاگ با توجه به اینكه میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در ایران قابل توجه و شگفت‌انگیز است، توانمندی‌های بالقوه در كشورمان، از بسیاری از کشورهای دیگر جهان بمراتب بیشتر است. انواع ذخایر عمده معدنی در ایران به نحوی است که با این حجم و تنوع برخورداری از نعمات الهی، نباید وابستگی مطلق به نفت در اقتصاد كشور بعنوان یک اصل اساسی مطرح باشد و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ظرفیت و نقش مهم بخش معدنی به درجه مطلوبی رسیده و سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان کافی و لازم ارتقا یابد. یكی دیگر از عناصر ا

با توجه به اینكه میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی در ایران قابل توجه و شگفت‌انگیز است، توانمندی‌های بالقوه در كشورمان، از بسیاری از کشورهای دیگر جهان بمراتب بیشتر است. انواع ذخایر عمده معدنی در ایران به نحوی است که با این حجم و تنوع برخورداری از نعمات الهی، نباید وابستگی مطلق به نفت در اقتصاد كشور بعنوان یک اصل اساسی مطرح باشد و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ظرفیت و نقش مهم بخش معدنی به درجه مطلوبی رسیده و سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان کافی و لازم ارتقا یابد.

یكی دیگر از عناصر اكتشاف شده در سرزمین زرخیز ایران، ماده معدنی اورانیوم است و اگر معادن اورانیوم كشور در حد ظرفیت اسمی خود فعال شوند، به یک منبع اقتصادی خوب در خاورمیانه تبدیل می‌شوند. با توجه به افزایش تاسیس نیروگاه‌های اتمی در كشور و درخواست روزافزون برای سنگ معدن اورانیوم، اکنون بهترین زمان است که با برنامه‌ریزی مناسب میان‌مدت جهت کشف معادن اورانیوم در ایران و بالفعل کردن آنها برای استخراج و کانه‌آرایی، در آینده‌ای نه چندان دور، دسترسی به اهداف بلندمدت و اقتصادی كشور در این حوزه حاصل شود. به گفته كارشناسان و متولیان امر، ذخایر معادن کشف شده اورانیوم در مناطق مختلف كشورمان به اندازه‌ای است که تا سال‌های آتی، ایران درباره تامین این ماده معدنی به‌منظور تهیه سوخت نگرانی نخواهد داشت. در این شماره، درباره ویژگی‌های عنصر اورانیوم، تاریخچه آن در ایران و جهان و ... می‌خوانید:

 

معادن اورانیوم در ایران

در ایران فعالیت‌های زیادی در زمینه كشف و استخراج معادن اورانیوم درحال انجام است. علاوه بر معادن اورانیوم منطقه ساغند یزد با بیش از 3 هزار تن ذخایر اورانیوم، معادن دیگری نیز در سایر مناطق كشور کشف شده كه معدن اورانیوم بندرعباس از آن جمله است. این معدن بعلت روباز بودن، سرمایه‌گذاری اندکی را برای هزینه جمع‌آوری و انتقال سنگ معدن در پی داشته و میزان ذخایر انبوه این معدن نیز به سهولت قابل محاسبه نیست. با وجود آنكه ابعاد این معدن هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده است، شناسایی‌های اولیه، از ذخایر قابل توجه اورانیوم موجود در این معدن حکایت دارد

 براساس آخرین آمار اعلام شده، میزان ذخایر اورانیوم ایران در معادن بندرعباس، یزد و اردبیل بیش از ۳۶ هزار تن است. براین اساس به جرات می‌توان گفت: ایران معادن بالقوه اورانیوم دارد. اگر معادن اورانیوم ایران در حد ظرفیت اسمی آنها فعال شوند یک منبع اقتصادی خوب در خاورمیانه محسوب می‌شوند

بنابر اعلام رسمی سازمان انرژی اتمی ایران، 400 معدن اورانیوم در مناطق مختلف كشور شناسایی شده‌ است. براین اساس، منابع آتی اورانیوم ایران از آذربایجان، شمال خراسان، مرکز ایران و بندرعباس استخراج و فرآوری خواهند شد

این سازمان همچنین اعلام كرد: با اكتشاف هوایی حدود 30 درصد از خاك كشور این نتیجه حاصل شده كه ۱۴۰۰ معدن اورانیوم در سطح ایران وجود دارد و با توجه به نقشه‌های به‌دست آمده، 1000 نقطه شاخص برای اکتشاف معادن اورانیوم نیز شناسایی شده است. درصورت افزایش پی‌جویی‌های معدنی و اكتشاف در مناطق مختلف كشور،‌ ایران صدها معدن بالقوه اورانیوم دارد كه تا ده‌ها سال، كشور در تامین ماده معدنی اورانیوم برای تهیه سوخت دغدغه‌ای نخواهد داشت و شرایط ممتازی را نیز برای ایران، از لحاظ ذخایر اورانیوم در سطح بین‌المللی رقم خواهد زد

براساس گزارش‌های رسمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم قطعی ایران بعد از حدود 20 سال اکتشاف و تحقیق 491 تن برآورد شده که می‌توان معادل 876 تن منبع احتمالی قابل بهره‌برداری با هزینه استخراج هر کیلو 80 تا 130 دلار را نیز بر آن افزود

 

نكته پایانی

ایران هم از لحاظ منابع اورانیوم در شرایط مناسب و ممتازی قرار دارد و هم در شیوه‌های فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم به فناوری منحصر بفردی دست یافته که بهره‌وری معادن کنونی را تا حد زیادی افزایش داده، تا جایی كه دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به شیوه‌ای جدید برای به‌دست آوردن مقادیر بزرگ‌تر و عظیم‌تر کنسانتره اورانیوم از معادن اورانیوم در معادن ساغند یزد، تمجید محافل جهانی را در پی داشته است.

 

برگرفته از:

http://news.imidro.org/fa/magazines=no.376/categories=6/news=12657/show.aspx
]]>
پهپاد ( UAV ) ؟ ؟ 2012-12-07T20:25:03+01:00 2012-12-07T20:25:03+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/341 مدیر وبلاگ پهپاد، مخفف عبارت «پرنده هدایت پذیر از دور»، نامی است که به انواع وسایل پرنده بدون سرنشین اطلاق می شود. امروزه پهپادها به طور گسترده ای در صنایع هوایی مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجا که هزینه طراحی و ساخت این هواپیماها برای انجام یک ماموریت مشخص در مقایسه با هواپیماهای سرنشین دار بسیار کمتر است و همچنین خطرات جانی کمتری در بر دارند، گرایش های زیادی در صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی به سمت این رده از وسایل پرنده دیده می شود. تجربه جنگ های اخیر ایالات متحده در افغانستان و عراق و استفاده گپهپاد، مخفف عبارت «پرنده هدایت پذیر از دور»، نامی است که به انواع وسایل پرنده بدون سرنشین اطلاق می شود. امروزه پهپادها به طور گسترده ای در صنایع هوایی مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجا که هزینه طراحی و ساخت این هواپیماها برای انجام یک ماموریت مشخص در مقایسه با هواپیماهای سرنشین دار بسیار کمتر است و همچنین خطرات جانی کمتری در بر دارند، گرایش های زیادی در صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی به سمت این رده از وسایل پرنده دیده می شود. تجربه جنگ های اخیر ایالات متحده در افغانستان و عراق و استفاده گسترده نیروهای آمریکایی از هواپیماهای بدون سرنشین، قابلیت های برتر این هواپیماها را در جنگ به وضوح مشخص کرد.

فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین تا جایی پیش رفته که امروزه صحبت از طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با قیمتی در حدود ۱۰۰۰ دلار می شود (این رقم را با موشک های کروز که قیمتی بیش از یک میلیون دلار دارند مقایسه کنید). حداقل مزیت دسترسی به هواپیمای بدون سرنشین ارزانقیمت با قابلیت کنترل و هدایت نسبتا دقیق، بالارفتن توان تهاجمی و دفاعی در مقابل نیروهای مهاجم از طریق انجام عملیات انتحاری بوده و به نظر می رسد یکی از استراتژی های دفاعی مناسب در مقابل نیروهای مهاجم استفاده گسترده از این وسایل پرنده است.

حذف خلبان از درون هواپیما و نشاندن یک سامانه هوشمند الکترونیکی به جای آن، اگر چه کار ساده ای نیست اما مزایای قابل توجهی را برای این رده از وسایل پرنده ایجاد نموده و دست طراحان هواپیما را در ارائه طرح های نوین و متنوع بسیار باز گذاشته است. در حالی که کوچک ترین پهپادها، موسوم به حشره مکانیکی (Insect Flying)، وزنی کمتر از ۱۰ گرم دارند، پهپادهایی با وزن بیش از ۱۰ تن هم ساخته شده اند که می توانند برای مدت بیش از یک روز در آسمان پرواز نمایند. تنوع بسیار گسترده ای در پهپادها از نظر ابعاد و اندازه، وزن، شکل ظاهری و ویژگی های عملیاتی به چشم می خورد که در ادامه برخی از آنها معرفی شده اند.


 

ادامه مطلب در:

http://elmofaza.blogfa.com/post/82]]>
نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت" 2012-10-28T13:47:27+01:00 2012-10-28T13:47:27+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/340 مدیر وبلاگ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"   مشوق‌های اقتصادی معجزه نخواهد كرد/ وقتی خانواده‌های تلویزیونی حتی یك فرزند هم ندارند چاره‌اندیشی برای كاهش جمعیت در ایران كه دورنمای جمعیت سی میلیونی را پیش روی كشور قرار داده است یكی از مباحث رایج این روزها در میان مسئولین و حتی عامه مردم است. به گزارش رجانیوز، مشكلات اقتصادی یكی از موانعی است كه مردم از آن در مسیر افزایش موالید در خانواده‌ها یاد می‌كنند و به تبع آن مسئولین و نهادهای سیاستگذار هم با افزا نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"

 

مشوق‌های اقتصادی معجزه نخواهد كرد/ وقتی خانواده‌های تلویزیونی حتی یك فرزند هم ندارند

چاره‌اندیشی برای كاهش جمعیت در ایران كه دورنمای جمعیت سی میلیونی را پیش روی كشور قرار داده است یكی از مباحث رایج این روزها در میان مسئولین و حتی عامه مردم است.

به گزارش رجانیوز، مشكلات اقتصادی یكی از موانعی است كه مردم از آن در مسیر افزایش موالید در خانواده‌ها یاد می‌كنند و به تبع آن مسئولین و نهادهای سیاستگذار هم با افزایش مشوق‌های اقتصادی در تلاشند تا این مانع را برداشته و راه را برای افزایش جمعیت هموار كنند.

اعطای سکه طلا، تغذیه رایگان، پوشش کامل خدمات بیمه ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و مواردی از این دست از جمله مشوق‌هایی است كه در این چند ماهه به تصویب رسیده و در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

مشكل «كاهش جمعیت» ارتباط وثیقی با «سبك زندگی» مردم دارد. در ایران خودمان هم اگر دقیقتر به این موضوع بنگریم، مشخص می‌شود كه كاهش تمایل به فرزندآوری بیش از آنكه مربوط به مشكلات اقتصادی باشد، ناشی از نوع خاصی از سبك زندگی است كه در آن فرزند كمتر مساوی است با زندگی بهتر، حتی اگر وضعیت مالی خانواده هم خوب باشد.

سبك زندگی ترویجی در رسانه‌های كشور داشتن فرزندان بیش از دو نفر را غیر معمول و حتی نوعی عقب ماندگی نشان می‌دهد. برای مثال كافی است به سریال‌های تلویزیونی چند سال اخیر صدا و سیما توجه كنید. در كدام یك از طنزهای نود قسمتی كه در خاطر دارید، خانواده‌های حاضر در سریال فرزند داشتند؟

خانواده‌های دو نفره موجود در این سریال‌ها نه تنها فرزند بیشتر را ترویج نمی‌كنند كه اصلا اصل داشتن فرزند خردسال را هم زیر سوال میبرند و زندگی بدون فرزند را معمول، عادی و رایج جلوه می‌دهند.

حال آنكه همین چند وقت پیش سریالی‌ اروپایی در حال پخش از سیما بود كه در آن دردسرهای سه فرزند شر و شیطان یك زوج به تصویر كشیده شده بود. این سریال اگرچه در نگاه اول سختی‌های سرپرستی از سه فرزند را نمایش می‌داد اما حداقل وجود چنین خانواده پنج نفره‌ای را در یك كشور اروپایی به رسمیت می‌شناخت. البته فضای طنز این سریال و موقعیتهای كمیك موجود در آن از تلخی‌های آن دردسرها نیز می‌كاست.

حال با نگاهی به اغلب سریالها و فیلمهای تلویزیونی و سینمایی تولید داخل مشاهده می‌كنیم كه اصولا خانواده‌های چهار پنج نفره اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شوند، چه رسد به تعداد افراد بیشتر در یك خانواده.

گذشته از این دست سریالها، در بسیاری از آثار نمایشی هم خانواده‌های با فرهنگ و نرمال كه به تربیت فرزندان خود اهتمام نشان می‌دهند، بیش از یكی دو فرزند ندارند؛ و در عوض خانواده‌های بی سر و سامان و پدر و مادرهایی خلافكار و... چندین فرزند دارند. آیا تا وقتی تصویر غالب سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی از چنین مشخصاتی دارد می‌توان انتظار داشت كه زوج‌های جوان، خلاف عرف القایی جامعه چندین فرزند به دنیا بیاورند؟

برگرفته از:

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=141218

]]>
پهباد (UAV) 2012-10-17T19:04:51+01:00 2012-10-17T19:04:51+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/339 مدیر وبلاگ
]]>
ساخت ربات مسیریاب 2012-08-18T11:51:42+01:00 2012-08-18T11:51:42+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/338 مدیر وبلاگ ساخت ربات مسیریابرباتی که نحوه ساخت آن تو ضیح داده می شود؛ بر روی زمینه سفید بدنبال خط مشکی حرکت می کند. میکروکنترلر مورد استفاده در رباتATmega8  می باشد. کدهای برنامه ربات با استفاده از نرم افزار BASCOM  ایجاد شده اند. ربات شامل دو موتور در طرفین خود می باشد، که هنگام حرکت به جلو، هر دو موتور را روشن می کند، زمان دور زدن به چپ، موتور سمت چپ خاموش و موتور سمت راست روشن می شود. برای دور زدن به سمت راست، موتور سمت راست خاموش و موتور سمت چپ روشن می شود. موتورهای بکار رفته ساخت ربات مسیریاب

رباتی که نحوه ساخت آن تو ضیح داده می شود؛ بر روی زمینه سفید بدنبال خط مشکی حرکت می کند. میکروکنترلر مورد استفاده در رباتATmega8  می باشد. کدهای برنامه ربات با استفاده از نرم افزار BASCOM  ایجاد شده اند.

ربات شامل دو موتور در طرفین خود می باشد، که هنگام حرکت به جلو، هر دو موتور را روشن می کند، زمان دور زدن به چپ، موتور سمت چپ خاموش و موتور سمت راست روشن می شود. برای دور زدن به سمت راست، موتور سمت راست خاموش و موتور سمت چپ روشن می شود.

موتورهای بکار رفتهDC  موتور بوده و جهت کاهش سرعت و در نتیجه کنترل دقیق تر ربات از موتورهایی با گیربکس سرخود استفاده شده است. در صورتیکه به این نوع موتور دسترسی ندارید؛ می توانید از موتورهای اسباب بازی گیربکس دار استفاده کنید، در غیر این صورت بایستی خودتان گیربکس را بسازید. دقت داشته باشید که دور نهایی چرخش چرخ های ربات 60 دور بر دقیقه باشد.

برای تشخیص مسیر از دو LED  پر نور استفاده شده که سطح مسیر حرکت را روشن می کنند و انعکاس نور به فتو رزیستورهای قرار گرفته در زیر ربات برخورد می کند. اگر ربات روی خط باشد مقدار نور منعکس شده حداقل بوده و در نتیجه مقدار مقاومت آن افزایش می یابد و ولتاژ دو سر آن افزایش می یابد و میکروکنترلر از روی این تغییر ولتاژ متوجه وجود خط می گردد. در غیر اینصورت نور منعکس شده زیاد بوده و مقدار مقاومت فتورزییستور کاهش می یابد و ولتاژ دوسر آن کاهش می یابد.

ادامه مطلب را در لینک زیر ببینید:

http://roboedukia.blogsky.com/1384/12/09/post-2/

]]>
شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4) 2012-05-25T08:17:05+01:00 2012-05-25T08:17:05+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/337 مدیر وبلاگ ادامه از شنبه 22 مرداد 1390 و ساعت 04:19 ب.ظ   1-2-1- انواع گونه های زغال سنگ زغال سنگ را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آن می توان از دید گاه های گوناگون تقسیم بندی کرد. پذیرفته ترین روش تقسیم بندی، روشی است که انجمن آمریکایی آزمون و مواد[1] آن را ارائه داده است و طبق آن زغال بر اساس متامورفیسم (تغییر شکل و ساختار در اثر گرما، فشار، و آب)، به درجات مختلف تقسیم بندی می شود. در پایین ترین مرتبه این تقسیم بندی زغال قهوه ای و در بالاترین مرتبه ی آن آنتراسیت[2] قرار د

ادامه از شنبه 22 مرداد 1390 و ساعت 04:19 ب.ظ

 

1-2-1- انواع گونه های زغال سنگ

زغال سنگ را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آن می توان از دید گاه های گوناگون تقسیم بندی کرد. پذیرفته ترین روش تقسیم بندی، روشی است که انجمن آمریکایی آزمون و مواد[1] آن را ارائه داده است و طبق آن زغال بر اساس متامورفیسم (تغییر شکل و ساختار در اثر گرما، فشار، و آب)، به درجات مختلف تقسیم بندی می شود. در پایین ترین مرتبه این تقسیم بندی زغال قهوه ای و در بالاترین مرتبه ی آن آنتراسیت[2] قرار دارد. ذیلاً این تقسیم بندی به ترتیب درجات نزولی و به اختصار معرفی می شود :


1-2-1-1- آنتراسیت

آنتراسیت در میان زغال ها بالاترین درجه را دارد و در حالت خشک و عاری از موادمعدنی 86 تا 98 درصد جرم آن، کربن ثابت(کربن به حالت عنصری) و کمتر از 2 تا 14 درصد جرم آن را مواد فرار(عمدتاً CH4) تشکیل می دهد. آنتراسیت به رنگ سیاه درخشان، دارای چگالی زیاد و حالت سخت و شکننده است و با حداکثر درصد کربن ثابت به صورت گرافیت[3] در می آید. به آرامی می سوزد و بیشترین ارزش گرمایی را پس از زغال قیری دارد. آنتراسیت عمدتاًدر مولدهای دارای سوخت انداز استفاده می شود و به ندرت آن را به صورت پودر می سوزانند.

زغال آنتراسیت با توجه به مقدار کربن ثابت آن به سه زیرگروه تقسیم می شود. این رده بندی براساس کاهش درصد کربن عبارت است از: متاآنتراسیت که دارای بیش از 98 درصد کربن است ،آنتراسیت با 92 تا 98 درصد کربن و سمی یا نیمه آنتراسیت که محتوی 86 تا92 درصد کربن ثابت است.


1-2-1-2- زغال سنگ قیری

زغال سنگ قیری به عنوان بزرگترین گروه، طیف وسیعی از زغال ها را که دارای 46 تا 86 درصد جرمی کربن ثابت و 20 تا 40 درصد ماده ی فرار است، شامل می شود. نام آن از کلمه ی قیر گرفته می شود که همان ماده ی آسفالتی است که در تقطیر برخی از سوخت ها بدست می آید. ارزش گرمایی آن در محد.ده ی  kj.kg-125600 تا بیش ازkj.kg-1 32600 قرار دارد. زغال قیری به ویژه اگر به صورت پودر باشد به آسانی می سوزد.


1-2-1-3- زغال سنگ زیر قیری

ارزش گرمایی این گروه عموماً کمتر از زغال سنگ های قیری بوده و درمحدوده ی
 
kj.kg-1 19300 تا kj.kg-1 26750  قرار دارد. این نوع زغال محتوی درصد بالایی، نزدیک به 15 تا 30 درصد رطوبت است ولی غالباً درصد گوگرد آن اندک است. رنگ آن سیاه یا سیاه مایل به قهوه ای است و غالباً ساختار همگنی دارد. زغال سنگ زیر قیری را  معمولاً به صورت پودر می سوزانند. این گروه از زغال سنگ هم به سه زیرگروه A وB  و  Cتقسیم می شود.

 

...... ادامه دارد.

برگرفته از پایان نامه کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات (دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان)- تحت عنوان : شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES - توسط: م. جعفرزاده سئیج و ف. جوادی - استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهمن اسدی - بهمن ماه 1388

 [1] ASTM

[2] ASTM D388

[3] گرافیت گونه ی نسبتاً نرم و چند شکلی از کربن است. کربن وقتی ساختار بلوری کاملی دارد به صورت الماس و در حالت ناکامل به صورت گرافیت است. کربن در آنتراسیت و زغال چوب به صورت بی شکل(دارای ساختاری نامنظم وغیر بلوری) می باشد..

 

]]>
شعار سال 91 2012-03-29T07:44:45+01:00 2012-03-29T07:44:45+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/336 مدیر وبلاگ

]]>
سال نو مبارک 2012-03-19T20:30:01+01:00 2012-03-19T20:30:01+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/335 مدیر وبلاگ ]]> کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی 2012-01-17T08:49:42+01:00 2012-01-17T08:49:42+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/334 مدیر وبلاگ إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَ‌بُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُ‌وا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنتُمْ تُوعَدُونَ  جناب آقای دکتر فریدون عباسی،شهید زندهو ریاست محترم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و عرض ادبامروز که با همت و پشتیبانی مردم عزیز و هدایت و درایت رهبری عزیز،جمهوری اسلامی ایران توانسته از فشارهای سنگین کشورهای مدعی آزادی،در قضیه ی هسته ای سرفراز بیرون بیاید مشاهده می کنیم که اولیای
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَ‌بُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُ‌وا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنتُمْ تُوعَدُونَ

 

جناب آقای دکتر فریدون عباسی،شهید زنده
و ریاست محترم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و عرض ادب

امروز که با همت و پشتیبانی مردم عزیز و هدایت و درایت رهبری عزیز،جمهوری اسلامی ایران توانسته از فشارهای سنگین کشورهای مدعی آزادی،در قضیه ی هسته ای سرفراز بیرون بیاید مشاهده می کنیم که اولیای طاغوت و فریب خوردگان آنها در اوج خفت و ذلت و سرافکنده از پیروزی ها و پیشرفت های ایران سربلند،دست به اقداماتی می زنند که در دنیای امروز تنها از چنگال خونین آنها بر می آید.

آنها در خیال خام و ساده لوحانه ی شان به این می اندیشند که با گرفتن علی محمدی دانشمند،شهریاری مومن،رضایی نژاد پرتلاش و حالا این شهید عزیزمان،شهید مصطفی احمدی روشن می توانند روند شتابان رشد علم و فناوری را با خللی مواجه کنند.

حال آنکه خداوند منان را شكر و سپاس می گوییم كه دشمنان دین و نظاممان را از جاهل ترین و كم خردترین و بی منطق ترین انسان ها قرار داد كه نمی دانند دانشجویان و اساتید کشور شهادت را نقطه کمال انسان و اوج سعادت می دانند و آن را در دعاهای هر روزه ی خودشان از خدا می خواهند که "اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک" و آرزو دارند که مولایشان را با چهره خونین ملاقات کنند که ما فرزند عاشوراییم.

اینک که خدمت در آن سازمان و کمک به پیشرفت علمی در زمینه ی هسته ای کشور را بابی یافتیم به سوی این آرزویمان مشتاقانه و با تمام وجود اعلام می داریم که آماده ایم با صلاحدید حضرت عالی علاوه بر خدمت و تلاش در سنگر دانشگاه،برای سرافرازی پرچم اسلام هر کاری که از دستمان بر می آید،انجام دهیم.از جاروکشی و حفاظت از ساختمان ها و سایت های هسته ای گرفته تا کارهای علمی و پژوهشی.
باشد که ما همچون مصطفی لیاقت داشته باشیم و ناممان را در زمره شهدا قرار دهند.
کور شود هر آنکه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را برنمی تابد.جمعی از دانشجویان دانشگاه های کشور

برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید :
http://dararezoyeshahadat.blogfa.com/
]]>
بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال 2011-12-09T08:28:17+01:00 2011-12-09T08:28:17+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/333 مدیر وبلاگ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال مقدمه اکثر سازه های واقعی دارای خصوصیات غیر خطی می باشند که رفتار غیر خطی آن ها وابسته به تحریک می باشد. معمولا اصطلاح شناسایی سیستم[1] برای استخراج خصوصیات دینامیکی از نتایج تست بدون اطلاع از مدل سازه به کار می رود[21]. روش های شناسایی سیستم های خطی، شناخته شده و دارای قدمت زیادی هستند[22] که از آن جمله می توان به ITD[2] [23]، ERA[3] [24]، SSI[4] [25] اشاره کرد. در همه ی این روش ها پارامترهای مودال سازه، شامل فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرای

بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال

مقدمه

اکثر سازه های واقعی دارای خصوصیات غیر خطی می باشند که رفتار غیر خطی آن ها وابسته به تحریک می باشد. معمولا اصطلاح شناسایی سیستم[1] برای استخراج خصوصیات دینامیکی از نتایج تست بدون اطلاع از مدل سازه به کار می رود[21]. روش های شناسایی سیستم های خطی، شناخته شده و دارای قدمت زیادی هستند[22] که از آن جمله می توان به ITD[2] [23]، ERA[3] [24]، SSI[4] [25] اشاره کرد. در همه ی این روش ها پارامترهای مودال سازه، شامل فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرایب دمپینگ محاسبه می شوند. از آنجا که در سیستم های خطی خصوصیات دینامیکی یکتا هستند و با تغییر شرایط تحریک، تغییری نمی کنند، بنابراین در سیستم های خطی، شناسایی سیستم به معنای استخراج پارامترهای مودال می باشد[21]. این در حالی است که در یک سیستم غیر خطی پارامترهای مودال با تغییر تحریک تغییر می کنند. بنابراین شناسایی سیستم غیر خطی به معنای شناسایی سازه ای سیستم[5] در حضور عوامل غیر خطی خواهد بود[21].

منابع بروز رفتار غیر خطی در سازه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود [21]:

1. رفتار غیر خطی ناشی از جابجایی بزرگ سازه در اثر هندسه آن؛ نظیر آونگ یا تیر نازک.

2. ممان اینرسی غیر خطی ناشی از شتاب های کریولیس یا جانب مرکز.

3. رفتار غیر خطی ناشی از نوع مواد سازه مانند فوم ها یا پلاستیک ها.

4. رفتار غیر خطی ناشی از دمپینگ نظیر اصطکاک خشک.

5. رفتار غیر خطی ناشی از شرایط مرزی نظیر لقی اتصالات پیچ، پرچ.

از آنجا که با تغییر تحریک وارده به سیستم غیر خطی، پارامترهای مودال سازه نیز تغییر می کنند بنابراین معمولا شناسایی سیستم غیر خطی به صورت مراحل زیر تعریف می شود[21]:

1. تشخیص وجود رفتار غیر خطی در سازه (مرحله تشخیص[6])

2. تعیین محل، نوع و تابع حاکم بر رفتار غیر خطی (مرحله تعیین خصوصیات[7])

3. تعیین ضرایب تابع تعیین شده (مرحله تقریب پارامترها[8])

ادامه دارد ........


[21] G. Kerschen, K. Worden, A. F. Vakakis, J. C. Golinval, Past, present and future of nonlinear system identification in structural dynamics, Mechanical Systems and Signal Processing 20 (2006) 505–592

[22] L. Ljung, System Identification—Theory for the User, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1987.

[23] S.R. Ibrahim, E.C. Mikulcik, A time domain modal vibration test technique, Shock and Vibration Bulletin 43 (1973) 21–37

[24] J.S. Juang, R.S. Pappa, An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction, AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics 12 (1985) 620–627.

[25] P. Van Overschee, B. De Moor, Subspace Identification for Linear Systems: Theory, Implementation, Applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.
[1] System identification

[2] Ibrahim Time Domain (ITD) method

[3] Eigensystem Realisation Algorithm (ERA)

[4] Stochastic Subspace Identification (SSI) method

[5] Structural system identification

[6] Detection

[7] Characterization

[8] Parameter estimation

]]>
عید غدیر مبارک 2011-11-14T20:29:59+01:00 2011-11-14T20:29:59+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/332 مدیر وبلاگ
]]>
ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری 2011-10-22T20:13:45+01:00 2011-10-22T20:13:45+01:00 tag:http://sstc.semnan.mihanblog.com/post/331 مدیر وبلاگ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری  حامد جهانشاهی، محمد مهدی خطیبی، علی كارگران، محمدرضا رضائیان، رضا كیپور خلاصه در این مقاله، یك طرح مهندسی با استفاده از فن آوریهای نوین ITS جهت مدیریت اتوبوس های درون شهری، ارائه شده است. این طرح از سه بخش اصلی تشكیل شده است. بخش اول مرکز کنترل یکپارچه است كه وظیفه آن دریافت، پردازش آنی و ارسال اطلاعات به ایستگاه های مختلف می باشد. بخش دوم، تابلوی الكترونیكی داخل ایستگاه ها است كه اطلاعات را به Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری


 حامد جهانشاهی، محمد مهدی خطیبی، علی كارگران، محمدرضا رضائیان، رضا كیپور

خلاصه

در این مقاله، یك طرح مهندسی با استفاده از فن آوریهای نوین ITS جهت مدیریت اتوبوس های درون شهری، ارائه شده است. این طرح از سه بخش اصلی تشكیل شده است. بخش اول مرکز کنترل یکپارچه است كه وظیفه آن دریافت، پردازش آنی و ارسال اطلاعات به ایستگاه های مختلف می باشد. بخش دوم، تابلوی الكترونیكی داخل ایستگاه ها است كه اطلاعات را به مركز كنترل ارسال و اطلاعات دریافت شده از مركز را بر روی نمایشگر ایستگاه ها نشان می دهد. بخش سوم، واحدكنترل درون اتوبوس ها می باشد كه فرامین ارسال شده از مركز را بر روی نمایشگر داخل اتوبوس ها نشان می دهد. این طرح بصورت یك مطالعه موردی برای شهر سمنان با موفقیت انجام شده است

کلمات کلیدی: اتوبوس، مركز كنترل ترافیک، ایستگاه، بستر مخابراتی، VMS

(( ارائه شده در ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران، اردیبهشت 1390، دانشگاه سمنان ))

]]>