تبلیغات
انجمن علوم و فنون پارس - تأثیر میدان های الكترومغناطیسی بر جوانه زنی و رشد اولیة بذر
تأثیر میدان های الكترومغناطیسی بر جوانه زنی و رشد اولیة بذر | زراعت و اصلاح نباتات ,
تأثیر میدان های الكترومغناطیسی بر جوانه زنی و رشد اولیة بذر یونجه های یكساله، جو،سس و سوروف
بتول مهدوی، سیدعلی محمد مدرس ثانوی* و حمیدرضا بلوچی
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكدة كشاورزی، گروه زراعت


چكیده


 بمنظور بررسی اثر میدانهای الكترومغناطیسی روی صفات جوانه زنی، بذرهای سه گونه یونجة یكساله
 Medicago radiate ، Medicago polymorpha و Medicago scutellataو جو Hordeum vulgare بمدت 10 و 30 دقیقه در معرض میدان الكترومغناطیسی با شدت 88 میكروتسلا و بمدت 10 دقیقه در معرض میدان الكترومغناطیسی 128 میكرو تسلا و بذرهای خشك و مرطوب دو علف هرز سس Cuscuta monogyna و
سوروف Echinochloa crusgalli  بمدت 12 و 24 ساعت در معرض میدان های الكترومغناطیسی 88 و 128 میكروتسلا قرار گرفت. وزن خشك و طول ساقه چه و ریشه چه و وزن خشك گیاهچة  سوروف بین تیمارهای مختلف متفاوت بود .(P≤0.01) همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر وزن تر و شاخص بنیة گیاهچه مشاهده شد (P≤0.05)  اما درصد، شاخص و ضریب سرعت جوانه زنی در بین تیمارهای علف هرز سوروف تفاوت  معنی داری نداشت. میدان مغناطیسی روی وزن خشك ریشه چة علف هرز سوروف اثر گذاشت و آن را نسبت به شاهد افزایش  داد. درصد جوان هزنی، طول ساقه چه و وزن خشك ساقه چه و گیاهچه و همچنین شاخص بنیة گیاهچه در بین تیمارهای اعمال شده روی علف هرز سس معنی دار بود (P≤0.01).  وزن خشك و شاخص بنیة گیاهچه در علف هرز سس تحت تأثیر میدان مغناطیسی نسبت به شاهد كاهش یافت. در گونه های یونجة یكساله با افزایش شدت میدان مغناطیسی درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه افزایش یافت بطوریكه بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در شدت 128 میكروتسلا بمدت 10 دقیقه بود.

 واژه های كلیدی:
جوانه زنی، میدان الكترو مغناطیس، سوروف، سس، جو، یونجة یكساله

برای دانلود مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید :نوشته شده توسط کشاورزی 1 در سه شنبه 5 بهمن 1389 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات: