شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3) | مهندسی مکانیک ,

ادامه از پنجشنبه 26 فروردین 1389 و ساعت 10:26 ب.ظ

 

فصل اول:  زغال سنگ

1-1-      مقدمه

سوخت های فسیلی در نتیجه ی تجزیه ی کند مواد آلی و تبدیل شیمیایی آن ها در زمین به وجود می آیند. این سوخت ها را به سه صورت می توان در طبیعت یافت: جامد (زغال سنگ)، مایع(نفت) و گاز طبیعی. زغال سنگ بزرگترین منبع انرژی سوخت فسیلی در جهان به شمار می رود. امروزه در ایالات متحده در حدود پنجاه در صد از انرژی الکتریکی با استفاده از زغال سنگ تولید می شود. در جدول (1-1) لیستی از ذخایر انرژی مختلف ارائه شده است.

جدول (1-1) : ذخایر انرژی

انرژی بر حسب **

نوع

سوخت

32

زغال سنگ

فسیلی

6

نفت و گاز

فسیلی

600

اورانیم و توریم

شکافتی

10^10

دوتریم

گداختی

** معادل Btu 1018 یا تقریباً J 1021 است.

30 در صد دیگر با مصرف نفت و گاز طبیعی به وجود می آید. بقیه نیز عمدتاً در نیروگاه های آبی و هسته ای تولید می شوند. در ایالات متحده، مصرف گاز طبیعی در نیروگاه ها، به دلیل ضرورت ذخیره ی آن، برای مصارف خانگی و صنعتی به تدریج کنار گذاشته می شود. سوخت های سنتزی در شمار سوخت های احتراقی جدیدی هستند که به صورت های مایع یا گازند و عمدتاً از زغال سنگ، صخره های نفتی و شن های قیری بدست می آیند. امروزه محصولات جانبی صنعتی، پسماندهای خانگی و صنعتی، بیوماس در صد بسیار کوچکی از سوخت های مصرفی را به خود اختصاص می دهند.

 2-1-        زغال سنگ

زغال سنگ نام گروهی از سوخت های جامد آلی می باشد كه شامل سنگ های رسوبی احتراق پذیر است. طبقه بندی زغال تا حدودی به منشأ مواد اولیه زغال، زمان تشكیل، تغییرات انجام شده در مرحله زغال شدگی، رفتار زغال طی مدت احتراق و بسیاری از پارامترهای دیگر بستگی دارد. این طبقه بندی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی به ارزش حرارتی، میزان مواد فرار، محتوای كربن ثابت، خواص كك شوندگی و یا تركیبی از آن ها بستگی دارد. از سویی ارزش كیفی زغال سنگ بر اساس عواملی همچون میزان رطوبت و خاكستر موجود در آن و دیگر مواد مانند گوگرد، كلر و فسفر نیز سنجیده می شود. هر چند كه عوامل فوق بر كیفیت زغال سنگ مؤثرند، اما در طبقه بندی آن لحاظ نمی گردند.

 

...... ادامه دارد.

برگرفته از پایان نامه کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات (دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان)- تحت عنوان : شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES - توسط: م. جعفرزاده سئیج و ف. جوادی - استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهمن اسدی - بهمن ماه 1388


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه 22 مرداد 1390 و ساعت 05:19 ب.ظ
بن سای ( درختان مینیاتوری ) | باغبانی ,

بن سای ( درختان مینیاتوری )

 • طرق مختلف پرورش بنسای
 • جمع آوری بن سای درطبیعت
 • تهیه درخت از مراکز پرورش گیاه وباغ های گل
 •  پیرایش وفرم دادن درختان جوان
 • ...
 
  بن سای مجموعهای از باغبانی و هنر است كه به واسطه آن گیاه با یك تغییر شكل تحمیل شده به یك مجسمه زنده تبدیل میشود. هنرمند با استفاده از مفاد زیبایی، وهمی از طبیعت را در غالب شكل مینیاتوری پدید میآورد. بنسای یك آرایش غیرطبیعی نیست بلكه در قالب یك تغییر شكل ساده، طبیعت اصلی را ذهن آدمی تداعی میكند.
« بن سای » در اصل واژهای ژاپنی و به معنی كاشت گیاهان در گلدانهای كمعمق است . به این ترتیب كه گیاه در گلدانهایی كمعمق با خاك كم و در شرایط محدودكننده از نظر رشد قرار میگیرد و با آرایش زیبا وتربیت صحیح به درختی مسن ولی كوچك تبدیل میشود. برای تحقق این هدف تمام قسمتهای گیاه اعم از ریشهها، تنه، شاخهها، میوهها و گلها حایز اهمیت هستند.

ریشه ها
ریشه های گیاه بنسای شده، در عین استحكام، سلامت و گستردگی، باید ظاهری كهن به درخت ببخشند. درروشهای متقارن، نامتقارن و اریب، ریشه ها در تمام جهات گسترده شدهاند. اما در روشهای بادزده، صخره،رویشی و .... ریشهها غالباً در جهت خلاف انحنای تنه گسترده شدهاند. تا بدین ترتیب به گیاه ظاهری متقارن ببخشند. تعدادی ازریشهها روی خاك قرار داده میشوند تا قدمت درخت را از نظر ظاهری افزایش دهند و تصور فرسایش خاك را در سالهای گذشته در ذهن القا كنند. برای تحقق این مهم، در زمان انتقال گیاه به گلدان بزرگتر، تعدادی از ریشهها را روی خاك قرار میدهند و روی آنها را با خزه اسفاگنوم و مقدار كمی خاك میپوشانند. در طی آبیاریهای مكرر، این پوشش نازك، از بین میرود و پوست ریشه در معرض نور خورشید، سخت میشود و بدین ترتیب هدف ما در القای تصور كهن بودن گیاه تحقق مییابد.
برای تشكیل ریشه های جدید در جهت مناسب، میتوان ریشه را تا لایه كامبیوم خراش داد و روی آن را با خاك و خزه پوشاند. بعد از چند هفته، در محل زخم ریشههای جدیدی ایجاد میشود.
تنه
گرچه همه قسمت های گیاه بن سای شده مهم است ، اما تنه گیاه اولین قسمتی است كه توجه ناظر را به خود جلب میكند .تنه بن سای باید پوستی ضخیم ، یك پارچه و تودرتو داشته باشد . تنه باید به گونه ای باشد كه هرچه به راس نزدیك میشود ضخامت آن كمتر شود . روی یك تنه خوب نتاید آثار زخم ناشی از سیم پیچی دیده شود .
شاخه ها
گیاهان در طبیعت ممكن است شاخه های در هم پیچیده داشته باشند . ولی در بن سای با سیم پیچی ، شاخه ها را به گونه ای تربیت میكنند ، كه گیاه زیبا جلوه كند . معمولاً شاخه ها از نظر قطر و طول تفاوت دارند . شاخه های پایین تر ضخیم تر و بلندتر هستند و بخوبی در همه جهات گسترده می شوند . شكل هر شاخه به تنهایی نیز مد نظر است . در هنر بن سای بسیاری از شاخه های گیاه مطلوب به نظر نمی رسد . از این رو این شاخه ها را قطع می كنند .
برگها
در یك بن سای خوب برگ ها سبز ، متراكم و كوچك است . گیاهانی كه برگهای بزرگ دارند یا تعداد برگ آنها كم است ،برای بن سای مناسب نیستند . گیاهانی كه برگ های كمی دارند ،درختی خزان كرده راتداعی می كنند . برگ های بزرگ نیز نسبت به اندازه كلی درخت بن سای شده، نامتناسب به نظر میرسند، برای آن كه اندازه برگها كوچك شود ، از روش بیبرگی یا هرس برگ استفاده میكنند. این روش در كاهش اندازه برگ موثر است ولی در تغییر اندازه گلها و میوهها زیاد مورد توجه نیست.
راس ساقه
تنه به تدریج باریك میشود ، تا در انتها به راس منتهی شود. هرگاه به ارتفا‎ع كمتری نیاز باشد، میتوان راس آن را قطع كرد و شاخه پایینتر از راس را كه در راستای تنه است یا زاویه كمی با راستای تنه دارد ،به عنوان راس انتخاب و باپیچیدن سیم آن را تربیت كرد. در هر حال درخت بنسای شده باید دارای راس باشد.
پشت و روی یك بنسای
بنسای را نباید به صورت یك گیاه طبیعی در گلدان رها كرد. بلكه باید آن را طبق طرح مورد نظر كاشت و تربیت كرد. بنسای باید در نظر یك ناظر به خوبی جلوهگری كرده و قسمت جلو و پشت آن با هم فرق كند. كاملترین قسمت، قسمت جلو است . برآمدگی تنه نباید در جلو قرار گیرد.انتهای تنه باید قابل رویت بوده و تنه در یك طرف انحنا داشته باشد. نوك ساقه یا راس در قسمت جلو باید به طرف ناظر باشد.در قسمت جلو نباید شاخهها درهم پیچیده باشند. همچنین نباید به طرف جلو رشد كنند و باید تمام شاخهها به وضوح قابل دید باشند. قسمت پشت ، عمق مشخص و دیدگاه سه بعدی به گیاه میدهد، لذا یك یا دو شاخه در این قسمت تعبیه میگردد.
 

باقی مقاله بن سای در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در دوشنبه 10 مرداد 1390 و ساعت 07:17 ب.ظ
پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم | باغبانی ,

پیوند زدن Grafting

 • در قسمت اول : ازدیاد بوسیله پیوند    Grafing

 • فواید پیوند

 • پیوند از نظر فیزیولوژیكی و بیولوژی
 • قسمت دوم : زمان مناسب برای پیوند زدن

  :: وسایل و لوازم مورد نیاز برای پیوند زدن  

  :: انتخاب پایه و پیوندك برای پیوند زدن

  :: تهیه پیوندک و طرز قرار دادن آن روی پایه

 • قسمت سوم :
 • :: پیوند شکافی / پیوند جانبی / نیمانیم جانبی
 • :: آشنایی با پیوند پلی

  :: آشنایی با پیوند جوانه
انواع مختلف پیوندها :
  -پیوندهای جوانه شامل
 * پیوند سپری (پیوند T یا Tبرعکس)
 * پیوند وصله‌ای
 * پیوند لوله‌ای

 - پیوند تراشه‌ای پیوندهای چوبی شامل
 * پیوند اسکنه‌ای یا شکافی
 * پیوند تاجی یا پوستی
 * پیوند ترصیعی

- پیوند نیمانیم پیوندهای مجاورتی شامل
 * پیوند مجاورتی انتهایی
 * پیوند مجاورتی جانبی
 * پیوند مجاورتی کمانی


:: آشنایی با پیوند پلی

پیوند پلی

در میان فواید پیوند گفتیم که برای  حفظ درختانی که در زمستان از حیوانات جونده صدمه دیده اند و محکوم به خشک شدن و از بین رفتن هستند از پیوند پلی استفاده می کنند.نوع پیوندی که موردئ استفاده قرار می گیرد تقریباً پیوند نیمانیم جانبی ساده می باشد.

تهیه پایه : برای تهبیه پایه به طریق زیر عمل  می کنند:

1- بالای قسمتی از پایه که صدمه دیده و به فاصله 10 تا 15 سانتیمتر از زخم تنه پوست درخت را در چند نقطه می تراشند به قسمی که قسمتهای تراشیده شده به فواصل مساوی و مرتب درز اطراف تنه قرار گیرد.تعداد این نقاط نسبت به ضخامت تنه درخت از 3 تا 5 و گاهی بیشتر تفاوت نمی کند.

4- خاک پای درخت را بر می دارند تا قسمت تحتانی کله یا یقه درخت و یا چند ریشه ضخیم ظاهر گردد.روی این قسمت اخیر و در مقابل تراشهای تنه درخت پوست چند نقطه را بر می دارند.تعداد تراشهای بالا و زیر زخم باید مساوی و محلشان مقابل یکدیگر باشد.بدین قسم عمل تهیه پایه خاتمه می یابد.

تهیه پیوندک

شاخه هایی که طول آنها مساوی فاصله بین دو قسمت متقابل و تراشیده تنه و ریشه است از پایه مادری جدا نموده و دو انتهای آن را بطور مورب یعنی مانند پیوند نیمانیم ساده قطع می کنند.

اتصال پیوندک و پایه

دو سر پیوندک را روی قسمتهای تراشیده تنه و ریشه درخت قرار داده به وسیله میخ مفتولی به طول 2 تا 3 سانتی متر در جای خود ثابت نگه می دارند.( زیرا ریسمان استحکام و قدرت مافی برای نگه داشتن پیوندک را در جای خود ندارد) و اطراف زخمهای پیوند را با مقدار زیادی چسب می پوشانند.


:: پیوند شکافی / پیوند جانبی / نیمانیم جانبی

پیوند شکافی جانبی

در پیوند شکافی جانبی طرز عمل کاملاً شبیه به طریقه پیوند ترصیعی است با این تفاوت که در پیوند جانبی به جای انکه قسمتی از پایه را به طور عمودی در آورند انم را بطور مایل به نحوی شکاف می وهند که شکاف به مرکز یعنی وسط ساقه پایه نرسد.در غیر این صورت علاوه بر دشوار شدن ، علاج زخم حاصله استقامت تنه پایه را نیز کم می کند و در اثر جزیی ضربت این قسمت فوقانی آن در محل پیوند از بقیه ساقه جدا می شود.

پیوند جانبی زیر پوست

در پیوند تاجی پوست پایه را به وسیله چاقوی پیوند زنی جدا کرده بدون اینکه پوست شکافی بخورد ( در پایه هی جوان ) پیوندک را زیر پوست یعنی بین پوست و چوب پایه قرار می دادند.در پیوند جانبی زیر پوست نیز این عمل اجرا می شود ولی از آنجایی که انتهای پایه قطع نشده باید از سه طرف یعنی بالا و دو طرف چپ و راست به وسیله یک شکاف افقی و عمودی پوست پایه را به طول 4 تا 5 سانتی متر قطع و از بدنه پایه جدا نمود.پیوندک را که مانند پیوندک در پیوند تاجی تراشیده اند روی چوب لخت یعنی بدون پوست پایه قرار می دهند و پوست پایه را که قبلاً جدا کرده بودند ولی هنوز از یک طرف به پایه متصل است روی پیوندک قرار داده با ریسمان محکم می بندند.

پیوند نیمانیم جانبی

در این پیوند پیوندک را مانند پیوند نیمانیم ساده یا شکاف دار تهیه می نمایند و قسمتی از پوست پایه را به طول 2 تا 3 سانتی متر یعنی به اندازه طول مقطع پیوندک برداشته و شکافی در چوب پایه ایجاد می نمایند.( در پیوند انگلیسی جانبی شکاف دار) مانند پیوند نیمانیم معمولی و یا انتهای پیوندک و پایه را به یکدیگر متصل می کنند


ادامه معرفی پیوند و انواع آن
شامل انواع مختلف پیوندهای مجاورتی ، آشنایی با پیوند قاشقی / پیوند مهاری
در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در جمعه 17 تیر 1390 و ساعت 06:56 ب.ظ
پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم | باغبانی ,

پیوند زدن Grafting

 • در قسمت اول : ازدیاد بوسیله پیوند    Grafing

 • فواید پیوند

 • پیوند از نظر فیزیولوژیكی و بیولوژی
 • قسمت دوم : زمان مناسب برای پیوند زدن

  :: وسایل و لوازم مورد نیاز برای پیوند زدن  

  :: انتخاب پایه و پیوندك برای پیوند زدن

  :: تهیه پیوندک و طرز قرار دادن آن روی پایه

  :: پیوند شکافی / پیوند جانبی / نیمانیم جانبی

  :: آشنایی با پیوند پلی

  :: آشنایی با پیوند جوانه bud
زمان مناسب برای پیوند زدن

فصل پیوند

بنابر آنچه بیان شد موقع پیوند زدن زمانی است كه گیاه در دوره فعالیت یعنی شیره نباتی در جریان باشد.بنابراین از نظر علمی در هر موقع از ستال به استثنای موقعی كه گیاه در دوره استراحت به سر می برد و شیره نباتی راكد گردیده می توان عمل پیوند را انجام داد.

این نظریه در عمل به اشكالاتی بر می خورد كه عملا موقع پیوند زدن را محدود می كند.

1- مقدار زیاد شیره نباتی مانع ایجاد تماس بین پیوندك و پایه  در ناحیه  طبقه مولده  و جوش خوردن آنها با یكدیگر می شود و به اصطلاح باغبانان پیوندك در شیره نباتی مایع مانع ایجاد تماس بین پیوندك  و پایه در ناحیه طبقه مولده  و جوش خوردن  آنها با یكدیگر  می شود و به اصطلاح  باغبانان پیوندك در شیره نباتی  خفه می گردد.

2- حرارت زیاد باعث تبخیر فوق العاده پیوندك شده  و قبل از آنكه سلولهای طبقه مولده یكی شوند  و شیره نباتی كافی به پیوندك برسد، گرما پیوندك را خشك نموده از بین می برد.

3- سرمای زمستان و یخبندان  و بطور كلی حرارت كمتر از 10 درجه در هوای اطراف پیوندك نیز مانع فعالیت سلولهای نامبرده گردیده جوش خوردن پیوند را غیر ممكن می سازد.

بنابر آنچه گفته شد عملاً در دو فصل بطور حتم می توان گیاهان را پیوند كرد .یكی در فصل بهارپس از بیدار شدن پایه و قبل از انكه شدت جریان شیره نباتی زیاد شود و یا انكه سرمای اول بهار مانع فعالیت سلولهای قسمت هوایی گیاه گردد و دیگری در اواخر تابستان و یا ائایل پائیز (بنا بر نوع درخت ) كه جریان شیره نباتی تا اندازه ای كند شده و سرمای زمستان هنوز فرا نرسیده است.بدیهی است كه هر گاه ممكن شود با وسایل مناسبی از اثر سوء گرمای تابستان جلوگیری به عمل آید و یا آنكه گرمای هوای محل اجازه دهد  می توان درفصل نامبرده نیزعمل پیوند را انجام داد

وسایل و لوازم پیوند زدن

این ادوات عبارتند از : اره بزرگ و كوچك – داسك – قیچی باغبانی – چاقوی پیوند زنی – داس مخصوص جهت تهیه پایه در پیوند اسكنه – ریسمان و چسب پیوند می باشد.

ریسمانی كه در پیوند زدن به كار می رود باید دارای شرایط زیر باشد :

1- در مقابل آفتاب و رطوبت زود نپوسد.

2- ریسمان باید به اندازه كافی قابل كشش باشد تا مانع نمو قطری پایه در محل پیوند نگرددزیرا اگر ریسمان فاقد این خاصیت باشد پیوندك از بالای محل پیوند نمو زیاد نموده و متورم می گردد در صورتی كه پایه در آن نقطه نازك و ضعیف می ماند  و این امر ممكن است در آتیه باعث سستی درخت پیوندی گردیده  و در اثر جزیی حادثه و یا وزش باد نسبتاً شدیدی قسمت پیوندی درخت از پایه جدا شود.

3- ریسمانی كه برای بستن به كار می رود نباید در اثر رطوبت كوتاه شود و یا به اصطلاح معروف « آب برود» زیرا در این صورت ریسمان كوتاه شده به پایه و پیوندك فشار وارد آورده مانع نمو و رشد قطری شاخه می گردد.در عین حال رطوبت و حرارت نباید موجب طویل شدن  ریسمان گردد چه در این جالت ریسمان از دو شاخه باز شده و نتیجه مطلوب ازبستن پیوندك  و پایه حاصل نمی شود.هر اندازه درخت قوی و ضخیم تر است ریسمان نیز باید كلفت تر و محكم تر باشد.

4- ریسمان باید به اندازه كافی محكم باشد تا در اثر قطور شدن شاخه ریسمان قبل از موقع مناسب پاره نشود.

انواع ریسمان

ریسمانهای مختلفی كه برای بستن پیوندك به كار برده می شود عبارت است از : ریسمان پشمی – پنبه ای – علفی و یا پوست پاره ای از درختان  مانند پوست درخت بید و غیره.

برای بستن انواع پیوند های نازك و متوسط ریسمان پشمی وسیله خوبی است .رطوبت در این نوع ریسمانها  تاثیر ندارد.مخصوصا اگر در موقع تهیه آنها شم مورد استفاده را مدتی در روغن گذارده باشند.قوه كشش پشم نیز به اندازه كافی می باشد.

در رسمان پنبه ای نیز تغییرات جوی مخصوصا رطوبت تاثیر نداردولی قوه كشش آن كم است  و در بستن درختان سریع الرشد مانع نمو قطری  محل پیوند می شود .ریسمان پنبه ای بیشتر برای بستن درختان ضخیم  و آنهایی كه نمو و رشد قطری كمی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ای كه برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، چسب پیوند نام دارد و باید دارای خواص زیر باشد:

1- چسب پیوند باید در مقابل گرمای خورشید اب نشود زیرا در این صورت جوانه هایی كه زیر محل پیوند قرار گرفته است ، در اثر ذوب چسب پوشیده شده  و از فعالیت و نمو باز می ماند.

2- چسب پیوند باید به نحوی تركیب شود كه در مقابل سرمای اتفاقی ترك نخورد و منفذی بزای تبخیر پیوند و دخول آب و هوا زیر پیوند  و پوست درخت ایجاد نشود.

3- چسب پیوند باید به اندازه كافی نرم باشد  تا بتوان آنرا به آسانی روی شكافها و درخت مالید .

4- چسب پیوند باید غیر قابل نفوذ به آب و هوا باشد.

5- چسب پیوند باید از موادی تركیب شده باشد كه مضر برای سلامتی درخت نباشد ، یعنی پوست درخت را نسوزاند  و سلولهای جوان را نكشد.

چسب پیوند  از مخلوط كردن اجسام مختلف كه هر كدام دارای چند یا یكی از خواص نامبرده می باشد  به دست می آید  و این اجسام عبارت است از : صمغ –سقز – قیر- زفت – موم – پیه- روغن كتان – پارافین – دوده – گل افرا – و در بعضی موارد الكل و تربانتین .در عمل تعداد معینی از اجسام نامبرده را به نسبت معین با یكدیگر  مخلوط نموده  مورد استفاده قرار می دهند.

تركیب و تهیه چند نوع چسب

مخلوط اول : زفت 300 گرم – رزین 100 گرم – موم 50 گرم – پیه 25 گرم – گل افرا 25 گرم.

كلیه مواد نامبرده به غیر از گل افرا را بعد ازخرد كردن باهم ذوب نموده پس از ان گل افرا را اضافه می كنند.بعد از آنكه در اثر بهم زدن ملوط یكنواختی تهیه شد ، ان را در آب سرد ریخته آنقدر مالش می دهند تا یك جسم كروی و سفتی به دست اید.

مخلوط دوم: رزین 250 گرم – زفت 750 گرم – پیه 250 گرم – و گل افرا 500 گرم .رزین و زفت از طرفی و پیه از طرف دیگر علیحده ذوب و بعداً مخلوط شده به مجموع مواد مذاب نامبرده گل افرا را اضافه می كنند.

مخلوط سوم : رزین 5 قسمت – زفت 3 قسمت – پیه 1 قسمت – گل افرا 2 قسمت.

دو جسم اول را علیحده و پیه را جداگانه ذوب نموده باهم مخلوط می كنند و بعد گل افرا را اضافه می نمایند.

مخلوط چهارم : موم 2 قسمت – صمغ (رزین ) 4 قسمت – پیه 1 قسمت.

مخلوط پنجم:موم 400 گرم – پیه 150 گرم – سقز 100 گرم.

مخلوط ششم : موم 5 قسمت صمغ (رزین ) 16 قسمت -روغن كتان 1 قسمت – دوده یا افرا 2 قسمت.

به طوریكه ملاحظه می شود انواع چسب و طرز تهیه آن متفاوت استو هر باغبان باید مطابق آب و هوای منطقه خود با مواد نامبرده چسب مناسبی تهیه كند.

چسب سرد

مخلوط اول : رزین 1000 گرم – موم 500 گرم – الكل 180 سانتی متر مكعب

مخلوط دوم: زفت 5000 گرم – گچ نرم 1200 گرم – اكل صنعتی 900 گرم - تربانتین 600 گرم موم 100 گرم.

زفت و موم را جداگانه ذوب نموده مخلوط می كنند سپس الكل  و تربانتین را با هم در مخلوط بالا  ریخته مدتی هم می زنند  بعد گچ را به تدریج اضافه می كنند و آنقر هم می زنند تا محلول یك دستی به دست آید.این چسب مانند كلیه چسب های سرد باید پس از سرد شدن مورد استفاده قرار گیرد.

مخلوط سوم : زفت 1100 گرم – پیه 500 گرم – موم 250 گرم – الكل صنعتی 250 گرم.

برای نگهداری چسب سرد باید مقدار كمی از آن را در جعبه فلزی كه در آن كاملاً بسته شود و هیچ منفذی برای تبخیر الكل یا تربانتین نداشته باشد قرار دهند.

طرزاستعمال چسب پیوند

هنگام استعمال چسب نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1- كلیه زخمهای درخت و محل پیوند را باید فوراً و بدون وقت پس از انجام عمل پیوند با چسب بپوشانند.

2- در مصرف چسب نباید صرفه جویی كرد یعنی با ید به مقدار زیاد آن را روی زخمهای درخت قرار داد.تا از نفوذ آب و هوا زیر پوست گیاه به حداكثر و به طور موثری جلوگیری به عمل آید.

3- در انتهای پیوندك اگر بریدگی وجود داشته باشد باید آن را نیز زیر چسب پیوند پوشانید.

4- در صورتی كه چسب گرم مورد استفاده قرار گیرد درجه حرارت آن باید به اندازه ای باشد كه انگشتان بتوانند تحمل آنرا بنمایند زیرا در غیر اینصورت گرمای زیاد چسب باعث سوختن پوست و كشته شدن سلولهای زنده طبقه مولد و بطور كلی تمام سلولهای نبات كه با چسب تماس دارند می گردد.


ادامه معرفی پیوند و انواع آن شامل انتخاب پایه و پیوند و تهیه پیوندک و طرز قرار دادن آن روی پایه 

در ادامه مطلب ...

 

ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در پنجشنبه 16 تیر 1390 و ساعت 06:40 ب.ظ
پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول | باغبانی ,

پیوند زدن Grafting

 • ازدیاد بوسیله پیوند    Grafing

 • فواید پیوند

 • پیوند از نظر فیزیولوژیكی و بیولوژی
 • و ... در قسمتهای بعدی :  :: زمان مناسب برای پیوند زدن

  :: وسایل و لوازم مورد نیاز برای پیوند زدن  

  :: انتخاب پایه و پیوندك برای پیوند زدن

  :: تهیه پیوندک و طرز قرار دادن آن روی پایه

  :: پیوند شکافی / پیوند جانبی / نیمانیم جانبی

  :: آشنایی با پیوند پلی

  :: آشنایی با پیوند جوانه budازدیاد بوسیله پیوند    Grafing

پیوند عبارت از عملی است كه بوسیله آن قطعه ای از قسمت هوایی گیاه معینی را روی شاخه یا ریشه گیاه دیگری به نحوی قرار می دهند كه این دو گیاه مختلف  با یكدیگر یكی شود یعنی جوش بخورد و مشتركاً به زندگی خود ادامه بدهد.در این صورت قسمت هوایی و ریشه گیاه جدید كه از یك جور یا یك گونه نیست از فعالیت حیاتی یكدیگر بهره مند می شوند.بنابراین پیوند زدن  ایجاد یك نوع سمبیوز مصنوعی بین دو گیاه قادر به زندگانی مستقل میباشد.در اصطلاح باغبانی قسمت هوایی گیاه جدید پیوندك و قسمت ریشه دار آن پایه نام دارد.

مزایا و فواید پیوند

1- در گیاهانی كه نمی توان آنها را با قلمه  و یا پا جوش ازدیاد نمود برای حفظ مشخصات خارجی و داخلی یعنی ژنتیكی  پایه مادری از پیوند استفاده می نماید به عبارت دیگر پیوند  كردن  تغییری  در خواص ظاهری و یا باطنی پیوندك نمی دهد.

2- درختان كهن كه به علتی قسمت  هوایی ان از بین  رفته  و یا فرسوده شده باشد ولی ریشه آن قوی  و فعال است  می توان ان درخت را به وسیله پیوند جوان كرد و این عمل را نسبت به نوع درخت  تا حداكثر 5 مرتبه تكرار نمود.

3- در درختان ضعیف كه مقدار ریشه در آنها كم بوده  و یا طبیعاتاً قادر به جذب شیره خام به اندازه كافی نمی باشند با پیوند  كردن شاخه  ریشه داری به تنه ان جبران كمبود شیره خام را نموده  قسمت هوایی چنین درختی قوی می گردد.این كاملاً كاملا شبیه به تزریق خون در بدن بیماری است كه مقدار زیادی از خون خود را  از دست داده باشد با این تفاوت كه نزد انسان پس از یك یا چند مرتبه تزریق كمبود خون تامین شده  و تكرار عمل لازم نیست ولی در درختان این تزریق شیره خام اضافی باید همیشگی باشد  و به این جهت است كه با پیوند كردن پایه ریشه داری كه در نزدیكی درخت مورد عمل  كاشته شده  برای همیشه  منبع شیره خامی در دسترس آن قرار می دهند.

4- اغلب اتفاق می افتد كه در زمستان  جانوران جونده  مانند خرگوش  به باغ  آمده پوست درختان را می جوند و از این را ه اغلب  باعث خشك شدن درخت می گردند.برای نجات درخت از مرگ حتمی كافی است دو سر شاخه جوان را در بالا و زیر خم  حاصله  از دندان جانور  به طوری كه بعداً شرح خواهیم داد پیوند كنند.

پس از دو یا سه سال شاخه های جوان پیوند شده قوی گردیده  و علاوه بر رساندن مقدار كافی  شیره خام  به درخت  وزن قسمت هوایی آن را نیز تحمل نموده  تاج درختبر جا می ماند و در این موقع اگر شدت آسیب زیاد باشد  به حدی كه نتوان باقی مانده تنه زخمی درخت را یعنی قسمتس كه بین دو محل پیوند قرار گرفته  نگاه داشت  آن را قطع می كنند و درخت به جای یك تنه دارای چهار پایه خواهد شد.

5- هر گاه درختی در محل معینی نتواند به وسیله ریشه  خود تهیه مواد غذایی كند از پیوند استفاده  نموده  درخت مطلوب را روی پایه دیگری كه قرابت  و تجانس با درخت مورد بحث داشته باشد  پیوند می نمایند مانند بادام  كه در اراضی  مرطوب نمی توانند زندگانی كنند و یا رازقی در خاكهای آهكی  در این صورت بادام را روی گوجه و رازقی را روی یاس  معمولی كه قادربه زندگانی در خاك آهكی می باشد پیوند می كنند.

6- در درختانی كه روی ریشه خود  ضعیف و یا زیادتر از حد معمول  و لازم قوی می شوندباغبان با پیوند نمودن این نوع درختان  روی پایه مناسب دیگر قدرت و یا ضعف قسمت هوایی درخت مورد عمل را بنابر میل خود تغییر می دهد.مانند پیوند درخت گلابی روی پایه به.درخت به طبیعتاً كوتاه و تقریباً درختچه است و ریشه آن نیز كم و سطحی می باشد.پیوند درخت گلابی روی درخت به از این ضعف  و كمی ریشه استفاده نموده كوتاه و كم رشد می شود ولی در عوض دارای میوه شیرین تر و كمی مرغوب تر می گردد.

7- در پاره ای از درختان مانندپسته گل نر و ماده  از یكدیگر مجزا و روی دو درخت جدا قرار دارد به نحوی كه اگر تمام درختان پسته در باغی به تنهایی  از درخت نر یا ماده تشكیل شده باشند آن باغ هیچگاه بهره نخواهد داد.و لازم است حتماً هر دو نوع درخت را نزدیك یكدیگر كاشت.معمولاً در بدر تاسیس باغ پسته برای هر 9 عدد درخت پسته ماده یك درخت نر به منظور تامین مقدار لازم پلن یا گرده برای تلقیح می كارند ولی در اغلب باغات كهنه مانند باغات پسته دامغان مشاهده می شود كه تمام درختان باغ از نوع  ماده می باشندو مقدار حصول باغ پسته بسته به وزش باد یا وجود یك درخت یا چند درخت نر در باغات مجاور می باشد و بنابراین اولاً درختان هر سال میوه نمی دهندو یا اگر میوه دار شوند، مقدار آن سیار كم می باشد.برای رفع این عیب و اصلاح  باغ كهنه باید از پیوند استفاده نمود.به این طریق كه روی پاره ای از درختان ماده كه به فاسله منظمی از یكدیگر قرار دارند یك شاخه را باجوانه درخت نر پیوند می نمایند تا هر سال مقدار كافی گرده برای بارور كردن گلهای ماده موجود باشد و بهره برداری از باغ هر سال منظم و مرتب گردد.

8- معمولاً گیاهانی كه از بذر یا هر وسیله غیر تناسلی به غیر از پیوند به وجود می آیند پس از مدتی زندگانی و رسیدن به حد بلوغ كه بطور متوسط 6تا 7 سال به طول می انجامد شروع به میوه دادن  و یا گل كردن می نماید.در صورتی كه اگر همین درختان بوسیله پیوند زیاد شوند پس از مدت كوتاهی كه حداكثر از 2تا3 و یا 4 سال تجاوز نمی كند  شروع به گل كردن و میوه دادن  می نماید. بنابراین یكی دیگر از فواید پیوند تسریع در بهره برداری می باشد.

9- در آزمایشگاه ها مخصوصاً در مورد اصلاح میوه و یا ایجاد انواع جدید بوسیله دو رگ گیری لازم است كه قبلاً نوع میوه حاصله مورد آزمایش قرار گیرد و كاشتن بذر همیشه حصول  مقصود را  به تاخیر می اندازد  در صورتی كه پیوند دوره آزمایش را كوتاه می كند.

10- در پاره ای درختان پیوند قدرت بار دادن درخت پیوندی را زیاد می كند.

11- معمولاً تكثیر مكرر گیاهی در مدت طولانی با تقسیم ریشه یا بذر خالص نیكو و جلب توجه گیاه را از بین برده و محصول نامرغوبی جایگزین  میوه یا گل مرغوب آن می گردد و این خاصیت  در اصطلاح  علمی انحطاط یا دژنرسانس  نام دارد .مثلاً  گل كوب  را هر گاه به وسیله تقسیم غده ریشه  ازدیاد نمایند پس از مدتی گلها كوچك و نامرغوب می شود.برای جلوگیری از انحطاط و یا اقلاً به تاخیر انداختن آن  می توان از قلمه و یا پیوند استفاده نمود.

12- بعضی از درختان تولید پاجوش فراوان می كنند. پاجوش زیاد باعث ضعف درخت  می شود  و قطع و بر طرف كردن آنها نیز دشوار  و مستلزم مراقبت دائمی و هزینه می باشد.مانند انواع یاس درختی و پاره ای از گل های سرخ و نسترن  برای رفع این زحمت اغلب گل یا میوه مطلوب را روی پایه ای كه طبیعتاً پاجوش نمی دهد پیوند می نمایند.

13- اغلب مشاهده می شود كه درختی با دارا بودن  تمام شرایط  لازم برای میوه دادن مانند سن بلوغ قدرت كافی و عدم شاخ و برگ زیاد معهذا میوه نمی دهد.علت این امر هنوز كاملا روشن نیست ولی تجربه نشان داده است كه هر گاه چند جوانه گل از درخت همجنس روی یكی از شاخه های آن پیوند كنند درخت مورد عمل در سالهای بعد مرتباً  میوه خواهد داد.

ادامه معرفی پیوند و انواع آن در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در چهارشنبه 15 تیر 1390 و ساعت 08:09 ق.ظ
بستر كشت گیاهان گلخانه ای | باغبانی ,
بستر كشت گیاهان گلخانه ای

بستر كشت گلخانه ای مانند هر بستر كاشت دیگری دارای چهار وظیفه اصلی است كه  عبارتند از : 1- مخزن مواد غذایی 2- نگهداری آب و در دسترس قرار  دادن آن برای گیاه  3- تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر 4- محل استقرار گیاهان .  

 

سوال:  چرا محصولات در مزرعه بدون نیاز به تغییر عمده رشد می كنند ولی اگر همان خاك به گلدان منتقل داده شود رشد محدود خواهد شد ؟

جواب : در خاك مزرعه چهار عمل كه در بالا از آنها یاد شد به خوبی انجام می شود ولی در ظرف هوادهی به اندازه كافی انجام نمی شود . خاك مزرعه دارای لوله های است كه آنها را از سطح به عمق می برد . این لوله های كاپیلاری باعث می شود آب اضافی از لایه های سطحی خاك بعد از بارندگی خارج شود . وقتی مزرعه خشك است این لوله ها آب را از عمق به محیط رشد ریشه منتقل می كنند . وقتی خاك از مزرعه جدا و به گلدان یا بستر گلخانه ای منتقل می شود این لوله های كاپیلاری ا بین می روند . بنابراین خاك بستر مانند خاك مزرعه نمی تواند عمل كند و لوله جهت خروج آب از سطح وجود نخواهد داشت .

وقتی خاك مزرعه به گلدان منتقل داده می شود شرایطی پیش می آید كه سطح ایستابی (آب آزاد) نامیده می شود (Perched water table) یعنی فضای هوای موجود در زیر گلدان به علت زهكشی ضعیف از آب پر شده است و چون لوله های كاپیلاری از بین رفته اند عمل كاپیلاری برای كشیدن آب از خاك (جهت زهكشی آن ) انجام نمی شود . هر چه عمق گلدان بیشتر باشد باید سطح ایستابی پایین تر تشكیل شده و در نتیجه فضای بیشتری برای رشد گیاه وجود دارد. ظرفیت نگهداری آب و تهویه خاك به هم وابسته اند .


ادامه معرفی بسترهای کشت گلخانه ای در ادامه مطلب ...ادامه مطلب : کلیک کنید
نوشته شده توسط کشاورزی 1 در چهارشنبه 8 تیر 1390 و ساعت 08:08 ق.ظ
List of Papers from IOMAC2009 |
با سلام خدمت همه دوستان عزیز؛

شما میتوانید لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی آنالیز مودال محیطی 2009 را در لینک زیر ببینید.

Dear Colleague;

As the list of papers which have been presented in the International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC 2009) has not been uploaded in the website (http://www.iomac.dk/) you can see it in below link:

http://isme-semnan.persiangig.com/other/start.html

 

 


نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در پنجشنبه 2 تیر 1390 و ساعت 06:24 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ شیر آب جادویی+ هنر اندازه گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن-1+ فرهنگ مصرف در ایران+ ذخایر اورانیوم ایران ( Iran uranium )+ پهپاد ( UAV ) ؟ ؟+ نگاهی به "سبك زندگی" ترویجی سینما و تلویزون و رابطه آن با "جمعیت"+ پهباد (UAV)+ ساخت ربات مسیریاب+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 4)+ شعار سال 91+ سال نو مبارک+ کمپین خودجوش دانشجویان ایرانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان انرژی اتمی+ بررسی رفتار غیر خطی سازه در تست مودال+ عید غدیر مبارک+ ارائه یك طرح نوین مهندسی جهت مدیریت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری+ مبارزه بیولوژیک، راهی بسوی توسعه پایدار کشاورزی+ سوخت بیودیزل چیست ؟+ عید فطر مبارک+ کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی+ دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، با اساتید دانشگاه ها+ علائم کمبود و بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی پرمصرف اصلی در گلخانه ها+ شبیه سازی بویلر زغال سنگ سوز به کمک نرم افزار EES (قسمت 3)+ بن سای ( درختان مینیاتوری )+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت سوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت دوم+ پیوند زنی و انواع آن Grafting | قسمت اول+ بستر كشت گیاهان گلخانه ای + List of Papers from IOMAC2009+ تکنیک‌های تهیه و تولید کشت آگار + مزایای كشت گلخانه‌ای

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 ...
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic